home-image-archives

Biblioteka e Referencave Bahá’í është burimi orgjinal në internet i shkrimeve Bahá’í. Ai përmban vepra të zgjedhura të Bahá’u’lláh·ut, Báb·it, ‘Abdu’l-Bahá·it, Shoghi Effendiut dhe Shtëpisë Universale të Drejtësisë , si dhe tekste të tjera Bahá’í.

Shtojmë tekstet e kohëve të fundit.

           Shkrime dhe udhëzime autoritative

Literaturë tjetër Bahá’í »

Tekste nga autorë të tjerë mbi tema të ndryshme Bahá’í, deklarata të Komunitetit Ndërkombëtar Bahá’í dhe vepra referuese të lidhura. Shkarkime për këtë seksion »

Ndihmë dhe informacion »

Informacion në lidhje me veçoritë e leximit në internet të faqes dhe objektet e kërkimit për bibliotekën e plotë ose botimet individuale

© 2021
Komuniteti Bahá’í në Shqipëri 
Scroll to Top