Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

BESIMI BAHÁ’Í

ÇFArË
 B


ËJNË BAHÁ’Í·TË

Që nga krijimi i Besimit Bahá’í në Shekullin XIX, një numër në rritje njerëzish kanë gjetur në mësimet e Bahá’u’lláh·ut një vizion bindës për një botë më të mirë. Shumë prej tyre kanë nxjerrë njohuri nga këto mësime – për shembull, mbi njëshmërinë e njerëzimit, mbi barazinë e grave dhe burrave, mbi eliminimin e paragjykimeve, mbi harmoninë e shkencës dhe fesë – dhe kanë kërkuar të zbatojnë parimet Bahá’í në jetët dhe punët e tyre. Të tjerët kanë shkuar më tej, kanë vendosur t’i bashkohen komunitetit Bahá’í dhe të marrin pjesë në përpjekjet e tyre për të kontribuar drejtpërdrejt në realizimin e vizionit të jashtëzakonshëm të Bahá’u’lláh·ut për arritjen e pjekurisë.

Bahá’í·të vijnë nga të gjitha sferat e jetës. Të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra njësoj, ata jetojnë së bashku me të tjerët në çdo vend dhe i përkasin çdo kombi. Ata ndajnë një qëllim të përbashkët për t’i shërbyer njerëzimit dhe për të përmirësuar jetën e tyre të brendshme në përputhje me mësimet e Bahá’u’lláh·ut. Komuniteti të cilit i përkasin është një komunitet mësimi dhe veprimi, i lirë nga çdo ndjenjë superioriteti ose pretendimi për ekskluzivitetin e së vërtetës. Është një komunitet që përpiqet të kultivojë shpresën për të ardhmen e njerëzimit, të nxisë përpjekje të qëllimshme dhe të festojë përpjekjet e të gjithë atyre në botë që punojnë për të promovuar unitetin dhe lehtësuar vuajtjet njerëzore.

Bahá'u'lláh·u ka tërhequr rrethin e unitetit, Ai ka bërë një model për bashkimin e të gjithë popujve dhe për mbledhjen e të gjithë atyre nën strehën e tendës së unitetit universal. Kjo është puna e Bujarisë Hyjnore, dhe ne të gjithë duhet të përpiqemi me zemër dhe shpirt derisa të kemi realitetin e unitetit në mesin tonë, dhe ndërsa punojmë, ashtu do të na jepet forca.
— ‘ABDU’L‑BAHÁ

EKSPLORIMI I ZONAVE TEMATIKE

Kjo zonë e faqes eksploron mënyrat e ndryshme në të cilat Bahá’í·të – individualisht, kolektivisht dhe përmes punës së institucioneve të tyre – i janë përgjigjur Zbulesës së Bahá’u’lláh·ut, që nga fillimet e Besimit në Persi dhe në Mes-Lindje për komunitetin mbarëbotëror Bahá’í sot.

Jeta Devocionale

Integrimi i shërbimit dhe adhurimit në jetën e komunitetit Bahá’í

Rinisë

Përpjekjet e Bahá’ -ve të rinj për të kontribuar në përmirësimin e botës

Jeta Familjare dhe Fëmijët

Rëndësia e familjes dhe edukimi i fëmijëve

Kapaciteti Institucional

Zhvillimi i strukturave administrative të komunitetit Bahá’ dhe përsosja e proceseve të lidhura me të

Scroll to Top