Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BESON BAHÁ’

‘ABDU’L‑BAHÁ – THE PERFECT
EXEMPLAR

PREZANTIMI

Në vitet e para të shekullit të 20-të, ‘Abdu’l-Bahá — Biri më i madh i Bahá’u’lláh – ishte eksponenti kryesor i Besimit Bahá’í, i njohur si një kampion i drejtësisë sociale dhe një ambasador për paqen ndërkombëtare.

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921)

Duke mbështetur unitetin si parimin themelor të mësimeve të Tij, Bahá’u’lláh -u krijoi mbrojtjen e nevojshme për të siguruar që feja e Tij nuk do të pësonte kurrë të njëjtin fat si të tjerët që u ndanë në sektet pas vdekjes së Themeluesve të tyre. Në Shkrimet e tij , Ai i udhëzoi të gjithë t’i drejtoheshin Birit të Tij të madh, ‘Abdu’l-Bahá-it, jo vetëm si interpretues i autorizuar i Shkrimeve Bahá’í, por edhe si shembull i përsosur i shpirtit dhe mësimeve të Besimit.

Pas vdekjes së Bahá’u’lláh-ut, cilësitë e jashtëzakonshme të karakterit të ‘Abdu’l-Bahá-it, njohuritë e Tij dhe shërbimi i Tij ndaj njerëzimit ofruan një demonstrim të gjallë të mësimeve të Bahá’u’lláh-ut në veprim dhe i sollën prestigj të madh komunitetit që po zgjerohej me shpejtësi në të gjithë Bota.

‘Abdu’l-Bahá-i ia kushtoi shërbesën e tij për të çuar përpara Besimin e Atit të Tij dhe për të promovuar idealet e paqes dhe unitetit. Ai inkurajoi krijimin e institucioneve lokale Bahá’í dhe udhëhoqi nismat e sapolindura arsimore, shoqërore dhe ekonomike. Pas lirimit të Tij nga një jetë burgimi, ‘Abdu’l-Bahá filloi një seri udhëtimesh që e çuan në Egjipt, Evropë dhe Amerikën e Veriut. Gjatë gjithë jetës së Tij, Ai paraqiti me thjeshtësi të shkëlqyeshme, si për lart ashtu edhe për poshtë, recetën e Bahá’u’lláh -ut për përtëritjen shpirtërore dhe shoqërore të shoqërisë.

Kushdo që është bashkuar me Të ka parë tek Ai një njeri jashtëzakonisht të mirëinformuar, Fjalimi i të Cilit është magjepsës, që tërheq mendjet dhe shpirtrat, i Cili i është përkushtuar besimit në njëshmërinë e njerëzimit…
— AL-MU’AYYAD NEWSPAPER, EGYPT, 16 OCTOBER 1910

Hulumtimi i kësaj teme

Ky koleksion artikujsh eksploron jetën dhe veprën e ‘Abdu’l-Bahá-it, zhvillimin e komunitetit Bahá’í gjatë jetës së Tij dhe udhëtimet e Tij historike në Perëndim. Ekziston gjithashtu një përzgjedhje e Shkrimeve, artikujve dhe komenteve kryesore të Tij.

Jeta e ‘Abdu’l -Bahá -it

Rëndësia e ‘Abdu’l -Bahá -it

Zhvillimi i Komunitetit Bahá’í në kohën e ‘Abdu’l -Bahá -it

Kuotim

Artikuj dhe Burime

Scroll to Top