Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BESON BAHÁ’

NJ L JET OF E DH GNIMIT TEN PENRGJITHSHM

PREZANTIMI

Ashtu si qëllimi i një qiri është të sigurojë dritë,shpirti i njeriut u krijua për të dhënë bujarisht. Ne përmbushim qëllimin tonë më të lartë në një jetë shërbimi, në të cilën ofrojmë kohën, energjinë, njohuritë dhe burimet tona financiare.

Impulsi për të dhënë burime buron nga dashuria e Zotit. Ndërsa kjo dashuri mbush zemrat tona, bujaria vjen për të karakterizuar modeli i sjelljes sonë ; kur u shërbejmë të tjerëve për dashurinë e Zotit, ne nuk jemi të motivuar as nga shpresa e njohjes dhe shpërblimit, as nga frika e ndëshkimit. Një jetë në shërbim të njerëzimit nënkupton përulësi dhe shkëputje, jo interes personal dhe shfaqje.

Shoghi Effendi ka shkruar: “Ne duhet të jemi si burimi ose burimi që po zbraz vazhdimisht veten nga gjithçka që ka dhe po rimbushet vazhdimisht nga një burim i padukshëm. Të japim vazhdimisht për të mirën e shokëve tanë të patrazuar nga frika e varfërisë dhe të mbështetur në bujarinë e pafund të Burimit të të gjithë pasurisë dhe të gjitha të mirave – ky është sekreti i jetesës së drejtë. “
Të japësh dhe të jesh bujar janë atributet e Mia; mirë me atë që zbukurohet me virtytet e Mia.
— BAHÁ’U’LLÁH

Hulumtimi i kësaj teme

Ky koleksion faqesh shqyrton mësimet Bahá’í mbi një jetë me dhurata bujare. Seksioni i artikujve dhe burimeve përfshin materiale që ofrojnë një eksplorim më të thelluar të temës.

Scroll to Top