Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BESON BAHÁ’

INDIVIDUALI DHE SHOQRIA

PREZANTIMI

Ne po jetojmë sot në një periudhë unike në histori. Ndërsa njerëzimi del nga fëmijëria dhe i afrohet pjekurisë së tij kolektive, nevoja për një kuptim të ri të marrëdhënieve midis individit, komunitetit dhe institucioneve të shoqërisë bëhet gjithnjë e më e ngutshme.

Ndërvarësia e këtyre tre protagonistëve në avancimi i qytetërimit duhet të njihen dhe paradigmat e vjetra të konfliktit, në të cilat, për shembull, institucionet kërkojnë nënshtrim, ndërsa individët kërkojnë për liri, duhet të zëvendësohen me koncepte më të thella të roleve plotësuese që do të luajë secili në duke ndërtuar një botë më të mirë.

Të pranosh që individi, bashkësia dhe institucionet e shoqërisë janë protagonistët e ndërtimit të qytetërimit dhe të veprosh në përputhje me rrethanat, hap mundësi të mëdha për lumturinë njerëzore dhe lejon krijimin e mjediseve në të cilat fuqitë e vërteta të shpirtit njerëzor mund të lirohet.

Të gjithë njerëzit janë krijuar për të çuar përpara një qytetërim gjithnjë në avancim.
— BAHÁ’U’LLÁH

Hulumtimi i kësaj teme

Ky koleksion faqesh eksploron më tej temën e individit dhe shoqërisë.

Scroll to Top