Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

BESIMI BAHÁ’Í

ÇFARË BESOjNË BAHÁ’Í·tË

PËRMBLEDHJE

Në mijëra e mijëra vende në të gjithë botën, mësimet e Besimit Bahá’í frymëzojnë individët dhe komunitetet ndërsa punojnë për të përmirësuar jetën e tyre dhe për të kontribuar në përparimin e qytetërimit. Besimet Bahá’í trajtojnë tema të tilla thelbësore si njëshmëria e Zotit dhe fesë, njëshmëria e njerëzimit dhe liria nga paragjykimet, fisnikëria e qenësishme e qenies njerëzore, zbulimi progresiv i së vërtetës fetare, zhvillimi i cilësive shpirtërore, integrimi i adhurimit dhe shërbimi, barazia themelore e gjinive, harmonia midis fesë dhe shkencës, mbizotërimi i drejtësisë në të gjitha përpjekjet njerëzore, rëndësia e arsimit dhe dinamika e marrëdhënieve që do të lidhin së bashku individët, komunitetet dhe institucionet ndërsa njerëzimi përparon drejt pjekurisë së tij kolektive.

Ai që është Zoti juaj, i Gjithëmëshirshmi, ushqen në zemrën e Tij dëshirën për të parë të gjithë racën njerëzore si një shpirt dhe një trup të vetëm.
— BAHÁ’U’LLÁH

EKSPLORIMI I ZONAVE TEMATIKE

Kjo zonë e faqes synon të organizojë një përzgjedhje të temave Bahá’í.

Origjina e Besimit Bahá’í dhe burimi i unitetit të tij  të vecantë.

Shpirti i përjetshëm, qëllimi i jetës dhe zhvillimi i cilësive shpirtërore.

Zoti, zbulesa, njerëzimi, bota natyrore dhe përparimi i qytetërimit.

Zhvillimi i marrëdhënieve midis individëve, komuniteteve dhe institucioneve që pasqyrojnë parimin e njëshmërisë së njerëzimit.

Parimet e kërkuara për arritjen e paqes dhe ndërtimin e një qytetërimi të ri global.

Biblioteka e Referencave Bahá’í

Për të marrë një vlerësim më të plotë të besimit Bahá’í, ju mund të vizitoni Bibliotekën e Referencave Bahá’í, ku mund të lexoni Shkrimet e Báb·it, Bahá’u’lláh-ut dhe ‘Abdu’l-Bahá·it, si dhe vëllime të shkruara nga Shoghi Effendi dhe një përzgjedhje e deklaratave dhe komunikimeve të Shtëpisë Universale të Drejtësisë.

VIZITONI BIBLIOTEKN

O ju fëmijë njerëzish! Qëllimi themelor që gjallëron Besimin e Zotit dhe Fenë e Tij është të mbrojë interesat dhe të promovojë unitetin e racës njerëzore, dhe të nxisë frymën e dashurisë dhe shoqërimit mes njerëzve… Çfarëdo që ngrihet mbi këtë bazë, ndryshimet dhe shanset e botës kurrë nuk mund të dëmtojë forcën e saj, as revolucioni i shekujve të panumërt nuk do të minojë strukturën e saj.

– BAHÁ’U’LLÁH –

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË
Scroll to Top