Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BESON BAHÁ’

ZHVENDIM

PREZANTIMI

Veprat e përkushtimit janë të qenësishme në jetën fetare. Përmes tyre, individët dhe komunitetet përforcojnë vazhdimisht lidhjen unike që ekziston midis Zotit dhe njerëzimit. Kjo lidhje gjallëron marrëdhëniet që mbështesin shoqërinë – midis individëve dhe midis elementëve të ndryshëm të komunitetit dhe institucioneve të tij.
Lutja është thelbësore për ushqimin dhe rritjen tonë shpirtërore. Nëpërmjet tij ne mund të lavdërojmë Perëndinë dhe të shprehim dashurinë tonë për Të, si dhe t’i lutemi Atij për ndihmë. Aftësia për të medituar është një tipar dallues i qenies njerëzore. Në të vërtetë, shkrimet Bahá’ sugjerojnë se përparimi njerëzor do të ishte i pamundur pa reflektim dhe meditim. Agjërimi dhe pelegrinazhi janë dy akte të tjera përkushtimi që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në jetën fetare gjatë historisë njerëzore. Puna mund të shihet gjithashtu si një akt adhurimi kur kryhet në frymën e shërbimit.
Mblidhuni së bashku me gëzimin dhe shoqërinë më të madhe dhe recitoni vargjet e shpallura nga Zoti i mëshirshëm. Duke vepruar kështu, dyert e dijes së vërtetë do të hapen për qeniet tuaja të brendshme dhe ju do t’i ndjeni shpirtrat tuaj të pajisur me qëndrueshmëri dhe zemrat tuaja të mbushura me gëzim rrezatues.
— BAHÁ’U’LLÁH

Hulumtimi i kësaj teme

Ky koleksion faqesh eksploron mësimet Bahá’í mbi lutjen, meditimin dhe agjërimin.

Scroll to Top