Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BESON BAHÁ’

NJ EV PERRPARSHMIR
CIVILIZIMI

PREZANTIMI

Njerëzimi, shpjegojnë shkrimet Bahá’í, ka kaluar nëpër fazën e fëmijërisë dhe tani qëndron në pragun e pjekurisë së tij kolektive. Ndryshimet revolucionare dhe të gjera që ndodhin sot janë karakteristike për këtë periudhë tranzicioni-një kohë e cila mund të krahasohet me adoleshencën. Në këtë periudhë, mendimet, qëndrimet dhe zakonet nga fazat e hershme të zhvillimit të njerëzimit po fshihen dhe modele të reja të mendimit dhe veprimit që pasqyrojnë pjekurinë e tij po afrohen gradualisht. ‘Abdu’l-Baháshpjegon: “Ajo që ishte e zbatueshme për nevojat njerëzore gjatë historisë së hershme të racës, as nuk mund të plotësojë dhe as të plotësojë kërkesat e kësaj dite, këtë periudhë të risisë dhe përmbylljes.” Ai vazhdon:“Njeriu tani duhet të jetë i mbarsur me virtyte dhe fuqi të reja, standarde të reja morale, kapacitete të reja… Dhuratat dhe bekimet e periudhës së rinisë, megjithëse në kohën e duhur dhe të mjaftueshme gjatë adoleshencës së njerëzimit, tani janë të paafta për të përmbushur kërkesat e pjekurisë së saj.

Shenja dalluese e kësaj moshe të pjekurisë është bashkimi i racës njerëzore. Shoghi Effendi shkruan se, ndërsa uniteti “familja, fisi, qytet-shteti dhe kombi janë përpjekur njëra pas tjetrës dhe janë vendosur plotësisht”uniteti që përfshin botën është “qëllimi drejt të cilit po përpiqet një njerëzim i ngacmuar.” Në një pasazh tjetër, ai i referohet “përurimi i një qytetërimi botëror, siç nuk është parë kurrë apo nuk është konceptuar mendja njerëzore.”Ai pyet: “Kush është ai që mund të imagjinojë standardin e lartë që një qytetërim i tillë, siç shpaloset vetë, është i destinuar të arrijë? Kush mund të masë lartësitë në të cilat inteligjenca njerëzore, e çliruar nga prangat e saj, do të fluturojë? Kush mund të përfytyrojë sferat që shpirti njerëzor, i gjallëruar nga drita e derdhur e Bahá’u’lláh -ut, që shkëlqen në plotësinë e lavdisë së tij, do të zbulojë?

Shfaqja e një qytetërimi global të begatë në të dy dimensionet e tij materiale dhe shpirtërore nënkupton që aspektet shpirtërore dhe praktike të jetës duhet të përparojnë së bashku. Përmes besimit dhe arsyes, bëhet e mundur të zbulohen fuqitë dhe kapacitetet e fshehura tek individët dhe në njerëzimin në tërësi, dhe të punohet për realizimin e këtyre potencialeve. Njohja e harmonisë themelore të shkencës dhe fesë gjithashtu lejon gjenerimin, zbatimin dhe përhapjen e njohurive shpirtërore dhe materiale midis të gjithë banorëve të botës.

Mirëqenia e njerëzimit, paqja dhe siguria e tij, janë të paarritshme nëse dhe derisa uniteti i tij të jetë vendosur në mënyrë të vendosur. — BAHÁ’U’LLÁH

Hulumtimi i kësaj teme

Ky koleksion i faqeve hulumton më tej aspektet e përparimit të qytetërimit.

Scroll to Top