Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

Lëreni vizionin tuaj
të përqafojë botën

BAHÁ’U’LLÁH

Eksploroni një koleksion

artikujsh të paraqitur

Gjatë historisë, Zoti i ka dërguar njerëzimit një sërë Edukatorësh hyjnorë – të njohur si Manifestimet e Zotit – mësimet e të cilëve kanë siguruar bazën për përparimin e qytetërimit. Këto Manifestime kanë përfshirë Abrahamin, Krishna, Zoroaster, Moisiun, Budën, Jezusin dhe Muhamedin. Bahá’u’lláh·u, më i fundit i këtyre Lajmëtarëve, shpjegoi se fetë e botës vijnë nga i njëjti Burim dhe janë në thelb kapituj të njëpasnjëshëm të një feje nga Zoti.

Bahá’í·të besojnë se nevoja vendimtare me të cilën përballet njerëzimi është gjetja e një vizioni unifikues për të ardhmen e shoqërisë dhe për natyrën dhe qëllimin e jetës. Një vizion i tillë shpaloset në shkrimet e Bahá’u’lláh·ut.

Eksplorimi i Zonave Tematike

Eksploroni më poshtë një përzgjedhje të zonave tematike qendrore për besimin dhe praktikën Bahá’í.

Nëse njerëzit e ditur dhe të mençur të botës së kësaj epoke do të lejonin njerëzimin të thithë aromën e shoqërisë dhe dashurisë, çdo zemër kuptuese do të kuptonte kuptimin e lirisë së vërtetë dhe do të zbulonte sekretin e paqes së pashqetësuar dhe qetësisë absolute.

– BAHÁ’U’LLÁH –

BAHAI.AL

Agimi i Dritës.

Me mendime të tilla në mendje Bahá'í·të hyjnë në bashkëpunim, siç e lejojnë burimet e tyre, me një numër në rritje lëvizjesh, organizatash, grupesh dhe individësh, duke krijuar partneritete që përpiqen të transformojnë shoqërinë dhe më tej kauzën e unitetit, të promovojnë mirëqenien njerëzore , dhe kontribuojnë në solidaritetin botëror.

- SHTËPIA UNIVERSALE E DREJTËSISË -

Një Komunitet Global

Besimi Bahá’í është themeluar në më shumë se 100,000 lokalitete në pothuajse çdo vend dhe territor në të gjithë botën.
Scroll to Top