Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BESON BAHÁ’

NATYRA

PREZANTIMI

Atributet e Zotit zbulohen brenda çdo gjëje të krijuar. “ Natyra “, ” Bahá’u’lláh i shkruan, “ është Vullneti i Zotit dhe është shprehja e tij në dhe përmes botës së rastësishme. ” isshtë mishërimi i emrit të Zotit, “ Krijuesi “.

Burimet materiale do të kërkohen gjithmonë për të mbështetur qytetërimin.‘Abdu’l-Bahá vërejti se njerëzimi do të “ nxjerrë vazhdimisht nga laboratori i natyrës gjëra të reja dhe të mrekullueshme. ” Ndërsa mësojmë se si të përdorim më mirë lëndët e para të tokës për të përparuar qytetërimit, ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm për qëndrimet tona ndaj burimit të furnizimit dhe pasurisë sonë.

Shikimi i pasqyrimit të atributeve të Zotit në natyrë dhe kuptimi i tyre si shprehje e vullnetit të Tij frymëzon tek ne një respekt të thellë për botën natyrore. Kjo nuk duhet parë si një thirrje për të adhuruar natyrën. Njerëzimi ka aftësinë për të emancipuar veten nga bota e natyrës; “ për sa kohë që njeriu është rob i natyrës, ai është një kafshë e egër, pasi lufta për ekzistencë është një nga nevojat e botës së natyrës. ” Sidoqoftë, bota natyrore është një amanet hyjnor për të cilat të gjithë anëtarët e familja njerëzore – si administruesit e burimeve të mëdha të planetit – janë përgjegjës.

Ne kemi nevojë për një ndryshim të zemrës, një riformulim të të gjitha koncepteve tona dhe një orientim të ri të aktiviteteve tona. Jeta e brendshme e njeriut si dhe mjedisi i tij i jashtëm duhet të riformësohen nëse shpëtimi njerëzor do të sigurohet.
— FROM NJ L LETTERR E SHKRUAR NH EMHR T SH SHOGHI EFFENDI

Hulumtimi i kësaj teme

Scroll to Top