Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË

BAHÁ’U’LLÁH·u DHE BesËlidhja e TIJ

Vështrim i përgjithshëm

Besimi Bahá’í filloi me misionin që iu besua nga Perëndia dy Lajmëtarëve Hyjnorë – Báb·it dhe Bahá’u’lláh·ut. Sot, uniteti dallues i Besimit që Ata themeluan buron nga udhëzimet e qarta të dhëna nga Bahá’u’lláh·u që kanë siguruar vazhdimësinë e udhëzimit pas vdekjes së Tij. Kjo linjë e trashëgimisë, e referuar si Besëlidhja, shkoi nga Bahá’u’lláh·u te Biri i Tij ‘Abdu’l-Bahá·i, dhe pastaj nga’ Abdu’l-Bahá·i tek nipi i Tij, Shoghi Effendiu dhe Shtëpia Universale e Drejtësisë , shuguruar nga Bahá’u’lláh·u. Një Bahá’í pranon autoritetin hyjnor të Báb·it dhe Bahá’u’lláh·ut dhe të këtyre pasardhësve të caktuar.

Këto Manifestime të shenjta kanë qenë si ardhja e pranverës në botë… Sepse çdo pranverë është koha e një krijimi të ri…

— ‘ABDU’L‑BAHÁ

1819-1850

Báb është Paralajmëruesi i Besimit Bahá’í. Në mesin e shekullit XIX, Ai njoftoi se Ai ishte bartësi i një mesazhi të destinuar për të transformuar jetën shpirtërore të njerëzimit. Misioni i tij ishte të përgatiste rrugën për ardhjen e një Lajmëtari të dytë nga Zoti, më i madh se Ai, i cili do të fillonte një epokë paqeje dhe drejtësie

1817-1892

Bahá’u’lláh·u – “Lavdia e Perëndisë” – është i Premtuari i parathënë nga Báb dhe të gjithë Lajmëtarët Hyjnorë të së kaluarës. Bahá’u’lláh·u i dha njerëzimit një Zbulesë të re nga Zoti. Mijëra vargje, letra dhe libra rrodhën nga pena e Tij. Në Shkrimet e Tij, Ai përshkroi një kornizë për zhvillimin e një qytetërimi global i cili merr parasysh dimensionet shpirtërore dhe materiale të jetës njerëzore. Për këtë, Ai duroi 40 vjet burg, tortura dhe internim.

1844-1921

Në testamentin e Tij, Bahá’u’lláh·u emëroi djalin e Tij të madh, ‘Abdu’l-Bahá·in, si interpretues të autorizuar të mësimeve të Tij dhe Kreu i Besimit. Në të gjithë Lindjen dhe Perëndimin, ‘Abdu’l-Bahá·i u bë i njohur si një ambasador i paqes, një qenie njerëzore shembullore dhe eksponenti kryesor i një Besimi të ri.

1897-1957

I emëruar Ruajtës i Besimit Bahá’í nga ‘Abdu’l-Bahá·i, nipi i tij më i madh, Shoghi Effendi, kaloi 36 vjet duke ushqyer në mënyrë sistematike zhvillimin, thellimin e mirëkuptimit dhe forcimin e unitetit të komunitetit Bahá’í, ndërsa ai po rritej gjithnjë e më shumë për të pasqyruar larminë e të gjithë racës njerëzore.

Established 1963

Bahá'u'lláh·u dhe Besëlidhja e Tij
Scroll to Top