Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BESON BAHÁ’

SHPIRTI I NJERIUT

PREZANTIMI

Identiteti thelbësor i çdo qenie njerëzore është një shpirt racional dhe i pavdekshëm, i cili është “krejtësisht jashtë rendit të krijimit fizik”. Bahá’u’lláh u përdor metaforën e diellit për të shpjeguar marrëdhënien midis shpirtit dhe trupit: “Shpirti i njeriut është dielli me anë të të cilit ndriçohet trupi i tij dhe nga i cili nxjerr ushqim, dhe duhet të konsiderohet kështu. “

Përmes ushtrimit të fuqive të shpirtit arrihet përparimi njerëzor. ‘Abdu’l-Bahá ka thënë se shpirti “ mund të zbulojë realitetet e gjërave, të kuptojë veçoritë e qenieve dhe të depërtojë në misteret e ekzistencës. Të gjitha shkencat, njohuritë, artet, mrekullitë, institucionet, zbulimet dhe ndërmarrjet vijnë nga inteligjenca e ushtruar e shpirtit racional. “

Ne jemi në gjendje të pasqyrojmë atributet hyjnore në masën që pastrojmë pasqyrat e zemrave dhe mendjeve tona nëpërmjet lutjes, studimit dhe zbatimit të Shkrimeve të Shenjta, marrjes së njohurive, përpjekjeve për të përmirësuar sjelljen tonë dhe për të kapërcyer sprovat dhe vështirësitë, dhe shërbim ndaj njerëzimit.

Kur ndodh vdekja në këtë botë, shpirti ndahet nga trupi dhe vazhdon të përparojë në një udhëtim të përjetshëm drejt përsosmërisë.

Kur një shpirt ka në të jetën e shpirtit, atëherë ai jep fryte të mira dhe bëhet një pemë Hyjnore.
— ‘ABDU’L‑BAHÁ
Scroll to Top