Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

BESIMI BAHÁ’Í

KONTAKT

KONTAKTIMI ME INSTITUCIONET BAHÁ’Í

Besimi Bahá’í është themeluar në më shumë se 100,000 lokalitete në pothuajse çdo vend dhe territor në të gjithë botën. Në nivel kombëtar, punët e komunitetit Bahá’í udhëhiqen nga Asambletë Shpirtërore Kombëtare dhe një listë e faqeve të internetit për shumë komunitete kombëtare Bahá’í mund të gjendet në faqen e Komuniteteve Kombëtare.

RAPORTIMI I PROBLEMEVE TEKNIKE

Për të raportuar një problem teknik me këtë faqe, ju lutemi dërgoni një përshkrim të detajuar dhe pamje të ekranit të çështjes, së bashku me adresën e faqes ku ka ndodhur, te nsa@bahai.al. Ju lutemi vini re se kjo adresë e -mail ekziston për të marrë raporte të problemeve teknike me site-in dhe nuk është e mundur t’i përgjigjeni pyetjeve të tjera përmes këtij objekti.

INFORMACION KONTAKTI

Adresa e postës elektronike: nsa@bahai.al

Numrat e telefonit: +355698245596 , +35542240464

Rr. “Abdullah Gjinali”,  Nd. 29, H. 1, Njësia Administrative 9, 
Tirana 1017
AL

NA DËRGONI NJË MESAZH

Scroll to Top