Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BESON BAHÁ’

FAMILJA NJER HZORE

symbol

PREZANTIMI

Bindja se ne i përkasim një familjeje njerëzore është në zemër të Besimit Bahá’í. Parimi i njëshmërisë së njerëzimit është “ rrethi kryesor që rrotullojnë të gjitha mësimet e Bahá’u’lláh -ut”.

Bahá’u’lláh u e krahasoi botën e njerëzimit me trupin e njeriut. Brenda këtij organizmi, miliona qeliza, të ndryshme në formë dhe funksion, luajnë rolin e tyre në mbajtjen e një sistemi të shëndetshëm. Parimi që rregullon funksionimin e trupit është bashkëpunimi. Pjesët e saj të ndryshme nuk konkurrojnë për burime; përkundrazi, çdo qelizë, që nga fillimi i saj, është e lidhur me një proces të vazhdueshëm të dhënies dhe marrjes.

Pranimi i njëshmërisë së njerëzimit kërkon që paragjykimet – qofshin ato racore, fetare apo gjinore – duhet të eliminohen plotësisht.

Njerëzimi qëndron në themel të vëllazërisë, sepse të gjithë janë shërbëtorë të një Zoti dhe i përkasin një familjeje nën mbrojtjen e providencës hyjnore.
— ‘ABDU’L‑BAHÁ

Hulumtimi i kësaj teme

Scroll to Top