Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFARË BESOjNË BAHÁ’Í·tË

ZOTI DHE KRIJIMI I TIJ

Vështrim i përgjithshëm

Shkrimet Bahá’í· shpjegojnë se realiteti i Perëndisë është përtej të kuptuarit të çdo mendjeje të vdekshme, megjithëse ne mund të gjejmë shprehje të atributeve të Tij në çdo gjë të krijuar. Përgjatë shekujve, Ai ka dërguar një seri të Lajmëtarëve Hyjnorë, të njohur si Manifestimet e Zotit, për të edukuar dhe udhëhequr njerëzimin, duke zgjuar në popullata të tëra kapacitetet për të kontribuar në përparimin e qytetërimit në një masë të arrirë kurrë më parë.

Çdo gjë e krijuar në të gjithë universin nuk është veçse një derë që të çon në njohurinë e Tij …

— BAHÁ’U’LLÁH

Zoti, Krijuesi i universit, është i gjithëdijshëm, i dashur dhe i mëshirshëm. Ashtu si dielli fizik shkëlqen mbi botën, ashtu edhe drita e Perëndisë është hedhur mbi të gjithë Krijimin. Përmes mësimeve të Manifestimeve të Zotit – mes tyre Abrahami, Krishna, Zoroaster, Moisiu, Buda, Jezu Krishti, Muhamedi dhe, në kohët më të fundit, Báb dhe Bahá’u’lláh – kapacitetet shpirtërore, intelektuale dhe morale të njerëzimit janë kultivuar.

Bukuria, pasuria dhe larmia e botës natyrore janë të gjitha shprehje të atributeve të Zotit. Kjo na frymëzon respekt të thellë për natyrën. Njerëzimi ka aftësinë për të emancipuar veten nga bota e natyrës dhe, si kujdestar i burimeve të mëdha të planetit, është përgjegjës për përdorimin e lëndëve të para të tokës në një mënyrë që ruan harmoninë dhe kontribuon në përparimin e qytetërimit.
Njerëzimi, pasi ka kaluar në moshat e foshnjërisë dhe fëmijërisë, tani qëndron në pragun e pjekurisë së tij kolektive, shenja dalluese e së cilës do të jetë bashkimi i racës njerëzore në një civilizim global. Shfaqja e këtij qytetërimi, i begatë në të dy dimensionet e tij shpirtërore dhe materiale, nënkupton që aspektet shpirtërore dhe praktike të jetës duhet të përparojnë në mënyrë harmonike së bashku.
ZOTI DHE KRIJIMI I TIJ
Scroll to Top