Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BESON BAHÁ’

ZBULIM

PREZANTIMI

Zoti, Krijuesi i universit, është i gjithëdijshëm, i dashur dhe i mëshirshëm. Ashtu si dielli fizik shkëlqen mbi botën, ashtu edhe drita e Perëndisë është hedhur mbi të gjithë Krijimin. Isshtë e pamundur që çdo mendje e vdekshme të kuptojë vërtet realitetin e Zotit. Sado i gjerë apo imagjinativ të jetë koncepti ynë për Perëndinë, ai gjithmonë do të kufizohet nga kufizimet e mendjes njerëzore.

Zoti, Krijuesi i universit, është i gjithëdijshëm, i dashur dhe i mëshirshëm. Ashtu si dielli fizik shkëlqen mbi botën, ashtu edhe drita e Perëndisë është hedhur mbi të gjithë Krijimin. Isshtë e pamundur që çdo mendje e vdekshme të kuptojë vërtet realitetin e Zotit. Sado i gjerë apo imagjinativ të jetë koncepti ynë për Perëndinë, ai gjithmonë do të kufizohet nga kufizimet e mendjes njerëzore. Báb dhe Bahá’u’lláh – për të kultivuar aftësitë shpirtërore, intelektuale dhe morale të njerëzimit. Pas ardhjes së Manifestimit të Zotit, përparim i jashtëzakonshëm ndodh në botë. Duke arritur rrënjët e motivimit njerëzor, mësimet e Tij zgjojnë në popullata të tëra kapacitetet për të kontribuar në avancimi i qytetërimit në një masë kurrë më parë.

Sot, ne e gjejmë veten në pragun e ardhjes së moshës së racës njerëzore. Duke kaluar nëpër faza të ndryshme, ne kemi kaluar kolektivisht foshnjërinë dhe fëmijërinë tonë. Në të gjithë botën, shoqëria njerëzore po ndryshon dhe trendi përfundimtar është i qartë: ne nuk jemi dëshmitarë të asgjë më pak se organizimit të shoqërisë njerëzore si një qytetërim planetar.

Dëshmoni dëshmitë e mrekullueshme të veprave të dorës së Perëndisë dhe reflektoni mbi gamën dhe karakterin e saj.
— BAHÁ’U’LLÁH

Hulumtimi i kësaj teme

Ky koleksion faqesh eksploron marrëdhënien midis Zotit dhe njerëzimit, Manifestimet e Zotit dhe rolin e fesë në përparimin njerëzor.

Scroll to Top