Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

BAHAI.ORG

Agimi i Dritës

Një perspektivë në zgjerim

Dritë për Botën

Një film-dokumentar është krijuar me rastin e 200-vjetorit të Lindjes së Bahá’u’lláh·ut, i Cili u shfaq si më i fundit në historinë e përjetshme të Lajmëtarëve hyjnorë që kanë ardhur për ta udhëhequr njerëzimin në shtegun e moralit dhe virtytit dhe Bahá’u’lláh·u sinjalizon agimin e pjekurisë kolektive të gjinisë njerëzore. Filmi jep një panoramë të jetës dhe mësimeve së Tij, siç e tregojnë pasuesit e Tij të shumtë nga kombe të ndryshme, jeta e të cilëve është shndërruar prej dritës që Bahá’u’lláh·u i ka sjellë botës.

A Widening Embrace

Përmes globit, nxënësit e Bahá’u’lláh·ut dhe miqtë e tyre janë duke u përpjekur me sinqeritet për të kontriubuar për mirëqënien e komuniteteve të tyre dhe përparimin e shoqërisë. “Një Përqafim në Zgjerim” kap disa eksperienca dhe mendime nga një përzgjedhje fqinjësish dhe fshatrash, në sfond fshatar dhe urban. Këtu, një proces ndërtues komunitetesh kumbuese po shpaloset përmes veprimit individual dhe kolektiv, i shtyrë nga një angazhim i plotë për të nxënë, sipas fjalëve të Bahá’u’lláh·ut, sesi të “përkthejnë atë që është shkruar në realitet dhe veprim.”

Vegime nga Njëqind Vite Përpjekje

“Agimi i Dritës”

Version me titra shqip – “Dawn of the Light” with Albanian Subtitle

Shembulli

Version me titra shqip – “Dawn of the Light” with Albanian Subtitle

BAHÁ’Í WORLD NEWS SERVICE

Mbledhjet në Indonezi sigurojnë terren pjellor për shpresë

BAHÁ’Í WORLD NEWS SERVICE

2020 në shqyrtim: Një vit pa precedent

BAHAI.ORG

Pandemia ndez reflektim kritik mbi gazetarinë

BAHÁ’Í WORLD NEWS SERVICE

Qeramika pioniere kërkoi të bashkonte Lindjen dhe Perëndimin

BAHAI.ORG

Pamje ajrore të Shtëpisë së Adhurimit Bahá’í në Santiago, Kili

BAHÁ’Í WORLD NEWS SERVICE

Stacionet radio Bahá’í ftojnë pjesëmarrjen, lidhin njerëzit gjatë pandemisë

BAHAI.ORG

Një film i shkurtër për Shtëpinë e Adhurimit Bahá’í në Sidnei, Australi

BAHAI.ORG

Shtëpia e Adhurimit Bahá’ in në Kamboxhi, Battambang

BAHÁ’Í WORLD NEWS SERVICE

Shefat kërkojnë paqe të qëndrueshme nën dritën e të vërtetave shpirtërore

BAHÁ’Í WORLD NEWS SERVICE

Bashkëjetesa paqësore është e mundur vetëm me pjesëmarrjen e plotë të grave

BAHÁ’Í WORLD NEWS SERVICE

Tejkalimi i dallimeve përmes një gjuhe unifikuese

BAHÁ'Í INTERNATIONAL COMMUNITY

“Shikime në Shpirtin e Barazisë Gjinore”: Një film mbi barazinë e grave dhe burrave

Scroll to Top