Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFARË BËJNË BAHÁ’Í·TË | KLASAT E FËMIJËVE

KLASAT E FËMIJËVE

Bahá’í·të i shohin të rinjtë si thesarin më të çmuar që mund të ketë një komunitet. Ata janë premtimi dhe garancia e së ardhmes. Megjithatë, në mënyrë që ky premtim të realizohet, fëmijët duhet të marrin ushqim shpirtëror. Në një botë ku gëzimi dhe pafajësia e fëmijërisë mund të mposhtet aq lehtë nga ndjekja agresive e qëllimeve materialiste, edukimi moral dhe shpirtëror i fëmijëve merr një rëndësi jetike.

Komuniteti Bahá’í në çdo nivel është shumë i ndjeshëm ndaj nevojës për t’iu përgjigjur aspiratave shpirtërore të të rinjve, dhe të rinjtë pak më të rritur janë zakonisht të etur për të marrë përgjegjësinë për zhvillimin e atyre që i rrethojnë dhe janë më të vegjël se ata. Aktivitetet edukative për fëmijët, pra, shpesh janë ndër të parat që shumohen në një komunitet.

Vitet e fundit, institutet e trajnimit në të gjithë botën kanë luajtur një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në trajnimin e mësuesve për të zhvilluar klasa për edukimin shpirtëror të fëmijëve. Materialet që po zhvillohen për t’u përdorur nga institutet theksojnë përvetësimin e cilësive shpirtërore—për shembull, vërtetësisë, bujarisë, pastërtisë së zemrës dhe mirësisë, për të përmendur disa – të cilat konsiderohen atribute të Zotit që pasqyrohen në pasqyrën e zemrës njerëzore. Vit pas viti, materialet shtojnë kuptimin e këtyre cilësive dhe zhvillojnë mësimet që lidhen me historinë dhe Shkrimet e Besimit Bahá’í. Qëllimi është që fëmijët të arrijnë një fazë në të cilën ata mund të kuptojnë dhe veprojnë sipas domosdoshmërisë që të priren për zhvillimin e tyre shpirtëror dhe të kontribuojnë në mirëqenien e shoqërisë.

Institucionet e Besimit gjithashtu i kushtojnë një vëmendje të madhe çështjes së ngritjes së burimeve njerëzore për të zhvilluar klasat e fëmijëve. Në këtë drejtim, ata i kushtojnë burime të rëndësishme krijimit dhe ruajtjes së një sistemi efektiv të koordinimit për trajnimin e mësuesve, hapjen e kanaleve për rrjedhën e udhëzimeve, materialeve edukative dhe mësimin nga themelet.

Ai që është Zoti juaj, Mëshirëploti, ushqen në zemrën e Tij dëshirën për të parë të gjithë racën njerëzore si një shpirt dhe një trup të vetëm.
— BAHÁ’U’LLÁH
Scroll to Top