Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFARË BËJNË BAHÁ’Í·TË

Jeta Familjare dhe Fëmijët

Vështrim i përgjithshëm

Njësia familjare është bërthama e shoqërisë njerëzore. Ajo siguron një mjedis jetik për zhvillimin e cilësive dhe kapaciteteve të lavdërueshme. Përmes funksionimit të saj harmonik dhe zhvillimit dhe mirëmbajtjes së lidhjeve të dashurisë që bashkojnë anëtarët e saj, ajo i jep shprehje të vazhdueshme të vërtetës se mirëqenia e individit është e lidhur në mënyrë të pazgjidhshme me përparimin dhe mirëqenien e të tjerëve.

Një rol themelor i familjes është rritja e fëmijëve të cilët mund të marrin përgjegjësi si për rritjen e tyre shpirtërore ashtu edhe për pjesëmarrjen e tyre në të avancimin e qytetërimit‘Abdu’l-Bahá·i deklaron se nëna dhe babai i një fëmije duhet “Si detyrë … përpiquni me të gjithë forcën për të trajnuar vajzat dhe djemtë”, dhe prindërit Bahá’í, të cilët mbajnë përgjegjësinë kryesore për rritjen e fëmijëve të tyre, duhet të kenë gjithnjë në mendje rëndësinë e detyrës së tyre në këtë lidhje. Por edukimi i fëmijëve nuk është vetëm përgjegjësi e prindërve. Komuniteti gjithashtu ka një rol të rëndësishëm për të luajtur dhe komuniteti Bahá’í i kushton vëmendje të konsiderueshme kësaj çështjeje. Klasat, të hapura për të gjithë, për edukimin shpirtëror dhe moral të fëmijëve janë zakonisht ndër aktivitetet e para që ndiqen nga Bahá’í·të në një lokalitet.

Nëse dashuria dhe marrëveshja shfaqen në një familje të vetme, ajo familje do të përparojë, do të bëhet e ndriçuar dhe shpirtërore…

— ‘ABDU’L‑BAHÁ

Të hulumtojmë rreth kësaj teme

Ju mund të lexoni më shumë rreth kësaj teme në artikujt e mëposhtëm.
Scroll to Top