Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR. B BN BAHAH’I

Duke ecur NJ RRUG SHPIRTRORE

Mësimet Bahá’ theksojnë se secili person është përgjegjës për zhvillimin e tij ose të saj shpirtëror. Ndërsa institucionet ekzistojnë për të drejtuar dhe çliruar energji, dhe jeta e komunitetit Bahá’í duhet të karakterizohet nga një atmosferë konsultimi dhe inkurajimi të përzemërt, përgjegjësia për rritjen shpirtërore përfundimisht i takon secilit individ. Në të vërtetë, nuk ka klerik në Besimin Bahá’í; komuniteti Bahá’í nuk mund të përshkruhet as në terma të një pastori dhe asambleje, as si ai i një trupi besimtarësh të udhëhequr nga individë të ditur të pajisur me autoritet për të interpretuar shkrimet e shenjta.

Dinamika e ecjes në një rrugë shpirtërore është një temë që Bahá’í -të, si individualisht ashtu edhe kolektivisht, janë duke e eksploruar vazhdimisht në aktivitetet dhe konsultimet e tyre. Disa aspekte janë të qarta: që thjesht fokusimi tek vetja rezulton kundër-produktiv; që rruga të ecet në shoqërinë e të tjerëve – secili jep dhe merr dashuri, ndihmë dhe inkurajim; se tendenca për të lejuar që vetë-drejtësia të kapet duhet të kundërshtohet me ndërgjegje; dhe se përulësia është një kërkesë e përparimit.

Asnjë shpirt që ecën në këtë rrugë shpirtërore nuk mund të pretendojë përsosmërinë. Megjithatë, lloji i relativizmit që dënon respektimin e idealeve dhe parimeve të përcaktuara qartë nuk gjen vend. Secilit Bahá’í i kërkohet të bëjë përpjekje të përditshme për të pasqyruar në mënyrë progresive në sjelljen e tij ose të tij standardet e përshkruara nga Bahá’u’lláh -u, pavarësisht sa të vështira për t’u arritur ato mund të duken.

Një shpjegim shumë më i plotë i besimit Bahá’ on mbi këtë temë, duke përfshirë artikuj dhe koleksione temash mbi shpirtin e njeriut, lutjen, meditimin dhe zhvillimin e cilësive shpirtërore, mund të gjendet në pjesën e titulluar “Jeta e Shpirtit” brenda “Çfarë Besojnë Bahá’ít” të kësaj faqeje interneti.

Le të jetë çdo mëngjes më i mirë se nata e tij dhe secila e nesërme më e pasur se e djeshmja.
— BAHÁ’U’LLÁH

Hulumtimi i kësaj teme

Scroll to Top