Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR. B BN BAHAH’I

INSTITUTI I TRAJNIMIT

Për të ndërtuar një botë më të mirë kërkon një grup gjithnjë e në rritje njerëzish të aftë për të kontribuar në përmbushjen e një mori detyrash në dispozicion.

Në lidhje me këtë, koncepti i “institutit të trajnimit” u prezantua nga Shtëpia Universale e Drejtësisë në mesin e viteve 1990. Qëllimi i tij është të ndihmojë individët të thellojnë kuptimin e tyre mbi mësimet Bahá’í dhe të fitojnë njohuritë shpirtërore dhe aftësitë praktike që u nevojiten për të kryer punën e komunitetit.

Natyra e institutit të trajnimit mund të kuptohet duke imagjinuar një bisedë të vazhdueshme që po zhvillohet mes miqsh në mijëra e mijëra hapësira shoqërore – lagje, fshatra, shkolla, universitete dhe vende pune – të shqetësuar për të kontribuar në përparimin e qytetërimit nëpërmjet aplikimit të Bahá -it mësimet e”ll’ll. Ndërsa numri i pjesëmarrësve në bisedë rritet, proceset për të arritur qëllimet kolektive shpirtërore dhe materiale në çdo hapësirë ​​vihen në lëvizje.

Ne mund të mendojmë për punën e institutit të trajnimit, si mbajtjen e një sistemi të edukimit në distancë për të nxitur dhe lehtësuar këtë bisedë në zhvillim. Elementet kryesore të sistemit përfshijnë “rrethin e studimit”, mësuesin dhe një sërë materialesh, të bazuara në Shkrimet Bahá’, që shprehin njohuritë shpirtërore dhe njohuritë e marra në procesin e përkthimit të mësimeve të Bahá’u’lláh -ut në realitet. Materialet ndihmojnë individin të hyjë në diskutimin e asaj që komuniteti Bahá’í ka mësuar përmes përvojës, ndërsa është përpjekur të kontribuojë në përparimin e qytetërimit. Më e rëndësishmja, ata kërkojnë ta përfshijnë atë ose atë në këtë proces të të mësuarit dhe në përhapjen e njohurive përkatëse.

Një rreth studimi është një grup i vogël që takohet të paktën një ose dy herë në javë për disa orë, zakonisht në shtëpinë e njërit prej anëtarëve të tij, për të studiuar materialet e kursit. Çdokush i moshës pesëmbëdhjetë vjeç e lart, qoftë Bahá’í apo jo, është i mirëpritur të marrë pjesë. Grupi mblidhet nga një mësues i lidhur me institutin e trajnimit. Tutorët nuk mbajnë ndonjë status të veçantë. Ata janë thjesht ata që janë më tej në studimin e tyre të materialeve. Gjithkush mund të shërbejë si mësues në disa raste, ndërsa merr pjesë si anëtar i një rrethi studimi në të tjera. Të gjithë ata që marrin pjesë shihen si agjentë aktivë të të mësuarit të tyre, dhe tutorët përpiqen të krijojnë një atmosferë që inkurajon individët të marrin pronësinë për procesin arsimor në të cilin janë angazhuar. Një rreth studimi duhet të jetë një hapësirë ​​që çon në fuqizimin shpirtëror dhe moral të individëve.

Materialet përfshijnë fragmente nga shkrimet Bahá’í që lidhen me tema dhe akte të veçanta shërbimi. Së bashku pjesëmarrësit mendojnë për zbatimin e këtyre fragmenteve në jetën e tyre individuale dhe kolektive. Ndër pyetjet që ata eksplorojnë janë si të krijojnë mjedise që i vënë njerëzit në kontakt me forcat shpirtërore të liruara përmes lutjes dhe përkushtimit; si të forcohen lidhjet e miqësisë dhe të krijohen modele kuptimplote të komunikimit mes njerëzve me prejardhje të ndryshme; si për të bërëedukimin e fëmijëve një pjesë integrale e jetës së tyre në komunitet; si të ruhet një mjedis që i ndihmon të rinjtë të zhvillojnë kapacitetet e tyre intelektuale dhe shpirtërore; si të gjenerohet dinamikë brenda njësi familjare që krijojnë prosperitet material dhe shpirtëror.

Në përgjigje të materialeve që ata studiojnë dhe me mbështetjen e tyre institucionet, pjesëmarrësit ngrihen për të kryer akte specifike të shërbimit. Burra dhe gra, të rinj e të moshuar, kuptojnë se ata kanë fuqinë në duart e tyre për të rikrijuar botën përreth tyre. Ndërsa gjithnjë e më shumë njerëz angazhohen për vizionin e transformimit individual dhe kolektiv të nxitur nga kurset e institutit, gradualisht ndërtohet kapaciteti në komunitet për të pasqyruar një model të jetës që vendos në shërbimin dhe adhurimin e tij në zemër.

Hulumtimi i kësaj teme

Scroll to Top