Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BN BAHAH’I

ZHVILLIMI I KOMUNITETIT NID BOT

Ndërtimi i qytetërimit global të parashikuar nga  Bahá’u’lláh nuk mund të arrihet përmes përpjekjeve të shpërndara të individëve, pavarësisht se sa të përkushtuar dhe domethënës mund të jenë. Një bashkësi, e bashkuar në mendim dhe veprim, duhet të krijohet, të rritet dhe të lëvizë nga forca në forcë.
abdul-baha and a group of people

Secili Bahá’í e sheh atë menjëherë si anëtar të një bashkësie vendase, kombëtare dhe globale të adhuruesve. Çdo përpjekje është bërë për të siguruar që, në secilin nga këto nivele, komunitetet të mbeten të gjalla dhe të hapura për të gjithë njerëzit; kujdes i madh është bërë për të shmangur kurthet e ekskluzivitetit. ‘Abdu’l-Bahá na këshillon: “ Mos shihni të huaj; përkundrazi, shikojini të gjithë njerëzit si miq, sepse dashuria dhe uniteti bëhen të vështira kur e drejtoni shikimin tuaj tek tjetërsia. … Sepse secila prej krijesave është një shenjë e Perëndisë dhe ishte me hirin e Zotit dhe fuqisë së Tij që secila shkoi në botë; prandaj ata nuk janë të huaj, por në familje; jo të huaj, por miq, dhe të trajtohen si të tillë.

Komuniteti Bahá’í erdhi në ekzistencë gradualisht – nga ato grushta që dëgjuan për herë të parë mesazhin e Báb , grupit entuziast të ndjekësve të Bahá’u’lláh -ut në qytete dhe fshatra në Persinë e shekullit XIX, në një bashkësi globale milionëshe sot, me anëtarë në më shumë se 100,000 lokalitete në pothuajse çdo vend dhe territor përreth Bota.

Ju mund të lexoni më shumë rreth qasjes Bahá’ to ndaj bashkësisë dhe ndërtimit të komunitetit, mbi natyrën e hapur të jetës së komunitetit Bahá’í dhe mbi marrëdhëniet që Bahá’í-të përpiqen të krijojnë midis individëve, komuniteteve dhe institucioneve, në artikull titulluar “Komuniteti” , i cili gjendet brenda “Çfarë Besojnë Bahá’ít” të kësaj faqeje interneti.

Hulumtimi i kësaj teme

Scroll to Top