Të rinjtë në Sierra Leone prodhojnë film për të mbrojtur komunitetin kundër koronavirusit

MAKENI, Sierra Leone-Duke qenë të prekur drejtpërdrejt nga shpërthimi i Ebola në 2014 dhe të vendosur për të ndihmuar në mbrojtjen e komunitetit të tyre nga përhapja e sëmundjes koronavirus (COVID-19), të rinjtë në këtë zonë të Sierra Leone krijuan një film për të bërë informacion rreth masa efektive shëndetësore më të arritshme në shoqërinë e tyre. “Duke shikuar prapa në kohën e Ebolas,” thotë një nga të rinjtë, Koroma Bashiru, “natyrisht që disa prej nesh ishin viktima – ne humbëm baballarët dhe nënat, hallat dhe xhaxhallarët tanë. Kjo ishte një përvojë e hidhur.
“Por ne jemi të frymëzuar nga shkrimet Bahha’, të cilat thonë se të rinjtë kanë një rol thelbësor në shërbim të shoqërisë. Pra, nëse bota vuan përsëri nga një sëmundje tjetër vdekjeprurëse, ne e dimë se duhet të bashkohemi, duhet të punojmë për njerëzimin, duhet të ofrojmë shërbim vetëmohues për komunitetin tonë. ” Këta të rinj, të cilët kanë marrë pjesë në programet edukative Bahha’ that që zhvillojnë kapacitetet për t’i shërbyer shoqërisë, morën ndihmën e studentëve në një shkollë filmi lokale për të krijuar videon, e cila përdor muzikën dhe dramatizimin për të promovuar masat shëndetësore të nevojshme në këtë kohë për tu mbrojtur nga kjo krizë.
 Të rinjtë në Sierra Leone, të cilët kanë marrë pjesë në programe arsimore Bahha'i që zhvillojnë kapacitetet për t'i shërbyer shoqërisë, krijuan një video që përdor muzikë dhe dramatizim për të promovuar masat shëndetësore të nevojshme në këtë kohë për t'u mbrojtur nga kjo krizë.
Të rinjtë në Sierra Leone, të cilët kanë marrë pjesë në programe edukative Bahha’ that që zhvillojnë kapacitetet për t’i shërbyer shoqërisë, krijuan një video që përdor muzikën dhe dramatizimin për të promovuar masat shëndetësore të nevojshme në këtë kohë për mbrojeni nga kjo krizë.
Me mjetin edukativ që ata kanë krijuar, këta të rinj po ndihmojnë mjekët, udhëheqësit e fshatrave dhe anëtarët e tjerë të komunitetit për të rritur ndërgjegjësimin sa më gjerë. Videoja po transmetohet nga grupi mediatik Afrika Zërat e Rinj (AYV) dhe ndahet mes familjeve për t’u parë në shtëpi. “Me një krizë të tillë botërore,” thotë Alhaji Bangura, anëtar i Asamblesë Shpirtërore Kombëtare të Bahha’ -ve të Sierra Leone, “ne duhet të kontribuojmë në shpërndarjen e informacionit që nevojitet më shumë.” “Unë mendoj se kjo është përgjegjësia jonë,” shton Koroma. “Ne duhet të jemi të palëkundur pavarësisht sfidës me të cilën po përballemi të gjithë. Ne jemi ende duke punuar si ekip në mënyrë që shoqëria jonë të mos kalojë atë që ka kaluar më parë. ”
© 2021
Komuniteti Bahá’í në Shqipëri 
Scroll to Top