Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

BESIMI BAHÁ’Í

ÇFAR B BESON BAHÁ’

Vështrim i përgjithshëm

Në mijëra e mijëra vende në të gjithë botën, mësimet e Besimit Bahá’í frymëzojnë individët dhe komunitetet ndërsa punojnë për të përmirësuar jetën e tyre dhe për të kontribuar në përparimin e qytetërimit. Besimet Bahá’ address trajtojnë tema të tilla thelbësore si njëshmëria e Zotit dhe fesë, njëshmëria e njerëzimit dhe liria nga paragjykimet, fisnikëria e qenësishme e qenies njerëzore, zbulimi progresiv i së vërtetës fetare, zhvillimi i cilësive shpirtërore, integrimi i adhurimit dhe shërbimi, barazia themelore e gjinive, harmonia midis fesë dhe shkencës, qendërsia e drejtësisë në të gjitha përpjekjet njerëzore, rëndësia e arsimit dhe dinamika e marrëdhënieve që do të lidhin së bashku individët, komunitetet dhe institucionet si njerëzim përparon drejt pjekurisë së tij kolektive.
Ai që është Zoti juaj, Mëshirëploti, ushqen në zemrën e Tij dëshirën për të parë të gjithë racën njerëzore si një shpirt dhe një trup të vetëm. – BAHÁ’U’LLÁH

EKSPLORIMI I ZONAVE TEMATIKE

Kjo zonë e faqes së internetit synon të organizojë një përzgjedhje të Bahá’í -it qendror

beliefs into a few thematic areas.

Scroll to Top