Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

Bibliografia e leximit të rekomanduar

Një listë leximi e rekomanduar e përzgjedhjeve të Shkrimeve të Báb·it në anglisht, si dhe tregime historike dhe narrative të jetës dhe misionit të Tij.

I vetmi botim i autorizuar i Shkrimeve të Báb·it i disponueshëm në anglisht është Përzgjedhje nga Shkrimet e Báb·it, përgatitur në vitin 1976. Mund të aksesohet këtu së bashku me tregime të tjera historike dhe letrare të jetës dhe misionit të Báb·it.

Shkrimet e Báb·it


Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it
Shiko në Bibliotekën e Referencave Bahá’í »

Porta e Zemrës – Kuptimi i Shkrimeve të Báb·it
Saiedi, Nader. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press, 2008.

Llogaritë historike

Zoti kalon pranë
Shiko në Bibliotekën e Referencave Bahá’í »

Báb·i – Zgalemi i Ditës së Ditëve
H. M. Balyuzi. Oxford: George Ronald Publisher, 1973.

Khadíjih Bagum, Gruaja e Báb·it
H. M. Balyuzi. Oxford: George Ronald Publisher, 1981.

The Dawn-Breakers: Rrëfimi i Nabilit për Ditët e Hershme të Revelacionit Bahá’í
Nabíl-i-A’zam. Përkthyer nga Shoghi Effendi. Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, 1932.

Fetë Bábí dhe Bahá’í, 1844-1944 – Disa rrëfime bashkëkohore perëndimore
Moojan Momen. ed. Oxford: George Ronald Publisher, 1981.

Gjethet e Pemëve Hyjnore Binjake
Baharieh Rouhani Ma’ani. Oxford: George Ronald Publisher, 2008.

Vepra letrare

Zjarr në majë të malit
Gloria Faizi. Londër: Bahá’í Publishing Trust, 1973.

Poezia e Tahirih
John S. Hatcher dhe Amrollah Hemmat. Oxford: George Ronald Publisher, 2002.

Ri-lulëzimi i romancës historike në Nabíl
Mary Maxwell. The Bahá’í World Volume V. Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, 1936.

Lëshoni diellin
William Sears. Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, 1995.

Scroll to Top