Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

THE LIFE OF THE SPIRIT

Artikuj dhe burime 10

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Karakteri dhe Sjellja Artikuj dhe burime Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore që ofrojnë mendime të mëtejshme mbi temën e korrektësisë së sjelljes. Lexime të zgjedhura Një përshkrim i Kitáb-i-Aqdas nga Shoghi Effendi Në këtë ekstrakt nga Zoti kalon , Shoghi Effendi përshkruan natyrën dhe

Artikuj dhe burime 10 Read More »

Citime 10

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Karakteri dhe Sjellja Citimet Një përzgjedhje hyrëse e fragmenteve nga shkrimet Bahá’í mbi temën gjithëpërfshirëse të ligjit hyjnor. Shkaku suprem për krijimin e botës dhe gjithçka që është në të është që njeriu të njohë Zotin. Në këtë Ditë kushdo që udhëhiqet nga aroma e veshjes së

Citime 10 Read More »

Përulësia dhe Besa 10

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Karakteri dhe Sjellja Përulësi dhe Besim Për të zhvilluar cilësi shpirtërore dhe për të kontribuar në përparimin shoqëror kërkon besim te Zoti. Një besim i tillë na lejon të jemi të sigurt se përpjekjet tona do të tërheqin konfirmime hyjnore. Sidoqoftë, veprimi i sigurt duhet të ndërmerret

Përulësia dhe Besa 10 Read More »

Pastërtia e zemrës 10

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Karakteri dhe Sjellja Pastërtia e Zemrës “ Së pari në mënyrën e jetesës së një qenie njerëzore duhet të jetë pastërtia, pastaj freskia, pastërtia dhe pavarësia e shpirtit ” thotë ‘Abdu’l-Bahá. “ Së pari duhet pastruar shtrati i përroit, pastaj ujërat e ëmbël të lumit të futen

Pastërtia e zemrës 10 Read More »

Vërtetësia, Besueshmëria dhe Drejtësia

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Karakteri dhe Sjellja E vërteta, Besueshmëria dhe Drejtësia Vërtetësia dhe besueshmëria përfshijnë shumë më tepër sesa të mos thuash gënjeshtra; ato mishërojnë aftësinë gjithëpërfshirëse për të dalluar, vlerësuar dhe mbështetur vetë të vërtetën. Pa këto cilësi shpirtërore, as përparimi individual as ai shoqëror nuk është i mundur.

Vërtetësia, Besueshmëria dhe Drejtësia Read More »

Dashuria dhe Dituria 10

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Karakteri dhe Sjellja Dashuri dhe Njohuri Cilësitë shpirtërore lulëzojnë ndërsa dashuria dhe njohuria rriten brenda mendjeve dhe zemrave tona. Në këtë proces, ne bëhemi më të mirë dhe më të aftë për të dalluar atë që është e favorshme për lartësinë dhe atë që çon në poshtërim,

Dashuria dhe Dituria 10 Read More »

Ligji Hyjnor 10

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Karakteri dhe Sjellja Ligji Hyjnor “ Ngjarja më e lartë dhe më e rëndësishme në botën njerëzore, ” thotë Abdu’l-Bahá, “ është Manifestimi i Zotit dhe zbritja e ligjit të Zotit . ” 1 Bahá’u’lláh-u shpjegon se Perëndia i ka urdhëruar secilit prej nesh detyra të dyfishta:

Ligji Hyjnor 10 Read More »

Artikuj dhe Burime 09

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Një jetë me dhënie bujare Artikuj dhe Burime Një përzgjedhje e materialeve burimore në temën e dhënies bujare. Ese Altruizmi dhe Zgjerimi në Fenë Bahá’ Në këtë punim, të paraqitur për herë të parë në një konferencë ndërkombëtare të mbajtur në Raziejowice, Poloni, në 1989, Wendy M.

Artikuj dhe Burime 09 Read More »

Citime 09

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Një jetë me dhënie bujare Citimet Një përzgjedhje hyrëse e ekstrakteve nga shkrimet Bahá’í me temën e dhënies bujare. O FILMIJ OFT E Pluhurit! Tregojuni të pasurve psherëtimën e mesnatës së të varfërve, që moskujdesi t’i çojë ata në rrugën e shkatërrimit dhe t’i privojë ata nga

Citime 09 Read More »

Scroll to Top