Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

God and His Creation

Artikuj dhe Burime

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Marrëdhëniet thelbësore Urdhri Administrativ Bahá’ Artikuj dhe burime Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore mbi temën e Rendit Administrativ Bahá’í. Lexime të zgjedhura mbi Administratën Bahá’í Nga Vullneti dhe Testamenti i ‘ Abdu’l-Bahá Në Vullnetin dhe Testamentin e Tij, ‘Abdu’l-Bahá-i dha detaje të mëtejshme në lidhje me funksionimin […]

Artikuj dhe Burime Read More »

Citate

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Marrëdhëniet thelbësore Urdhri Administrativ Bahá’ Citimet Një përzgjedhje hyrëse e ekstrakteve nga shkrimet Bahá’í mbi temën e Rendit Administrativ Bahá’í. Ky Urdhër Administrativ është thelbësisht i ndryshëm nga çdo gjë që çdo Profet ka vendosur më parë, për aq sa Bahá’u’lláh-u Vetë i ka zbuluar parimet e tij, ka themeluar

Citate Read More »

Instituti i Këshillëtarëve

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Marrëdhëniet thelbësore Urdhri Administrativ Bahá’í Institucioni i Këshilltarëve Institucioni i Këshilltarëve u krijua nga Shtëpia Universale e Drejtësisë në vitin 1968. Anëtarët e saj, të cilët nuk kanë autoritet legjislativ, ekzekutiv ose gjyqësor, inkurajojnë veprimin, nxisin iniciativën individuale dhe promovojnë mësimin brenda komunitetit Bahá’í në tërësi, kjo përveç ofrimit të

Instituti i Këshillëtarëve Read More »

Asambleja Shpirtërore Kombëtare

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Marrëdhëniet thelbësore Urdhri Administrativ Bahá’í Asambleja Shpirtërore Kombëtare Në nivel kombëtar, çështjet e komunitetit Bahá’í administrohen nga Asambleja Shpirtërore Kombëtare, një këshill i zgjedhur prej nëntë anëtarësh përgjegjës për drejtimin, koordinimin dhe stimulimin e aktiviteteve të Asambleve Shpirtërore Lokale dhe anëtarëve individualë të Bahá’-it í komunitet brenda një vendi të

Asambleja Shpirtërore Kombëtare Read More »

Asambleja Shpirtërore Lokale

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Marrëdhëniet thelbësore Urdhri Administrativ Bahá’í Asambleja Shpirtërore Lokale Në nivelin lokal, çështjet e komunitetit Bahá’í administrohen nga Asambleja Shpirtërore Lokale. Çdo Asamble Lokale përbëhet nga nëntë anëtarë të cilët zgjidhen në zgjedhjet vjetore. Ashtu si me të gjitha institucionet e tjera Bah elected’í të zgjedhura, Asambleja funksionon si një organ

Asambleja Shpirtërore Lokale Read More »

Artikuj dhe Burime

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Marrëdhëniet thelbësore Një familje njerëzore Citimet Një përzgjedhje hyrëse e ekstrakteve nga shkrimet Bahá’í mbi temën e njëshmërisë së njerëzimit. Ai që është Zoti juaj, Mëshirëploti, ushqen në zemrën e Tij dëshirën për të parë të gjithë racën njerëzore si një shpirt dhe një trup të vetëm. < /p> (

Artikuj dhe Burime Read More »

Citate 15

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Marrëdhëniet thelbësore Një familje njerëzore Citimet Një përzgjedhje hyrëse e ekstrakteve nga shkrimet Bahá’í mbi temën e njëshmërisë së njerëzimit. Ai që është Zoti juaj, Mëshirëploti, ushqen në zemrën e Tij dëshirën për të parë të gjithë racën njerëzore si një shpirt dhe një trup të vetëm. < /p> (

Citate 15 Read More »

Parimi i Njëshmërisë

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Marrëdhëniet thelbësore Një familje njerëzore Të jetosh parimin e njëshmërisë Sot, raca njerëzore po kalon një periudhë të adoleshencës së trazuar, duke shkuar drejt fazës tjetër në jetën e saj – një fazë e pjekurisë e karakterizuar nga shfaqja e një qytetërimi të bashkuar, global. Mirëqenia jonë, paqja dhe siguria

Parimi i Njëshmërisë Read More »

Largimi i Paragjykimit

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Marrëdhëniet thelbësore Një familje njerëzore Eliminimi i Paragjykimeve Pranimi i njëshmërisë së njerëzimit kërkon që paragjykimet-qoftë racore, fetare apo të lidhura me gjininë-duhet të eliminohen plotësisht. Konceptet e gabuara dhe paragjykimet që e konsiderojnë një grup njerëzish si superior ndaj një tjetri janë një kontribues i madh në mundimet e

Largimi i Paragjykimit Read More »

Uniteti i Njerëzimit

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Marrëdhëniet thelbësore Një familje njerëzore Uniting Humanity Bindja se ne i përkasim një familjeje njerëzore është në zemër të Besimit Bahá’í. Parimi i njëshmërisë së njerëzimit është “rrotullimi kryesor që rrotullojnë të gjitha mësimet e Bahá’u’lláh-ut”. 1 Bahá’u’lláh -u e krahasoi botën e njerëzimit me trupin e njeriut. Brenda këtij

Uniteti i Njerëzimit Read More »

Scroll to Top