Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

Beliefs

Citime 08

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Devotion Citate Më poshtë është një përzgjedhje e vogël e fragmenteve nga Shkrimet Bahá’í mbi temën e përkushtimit. Intone, o shërbëtori im, vargjet e Perëndisë që janë marrë nga ti, ashtu siç janë thënë nga ata që i janë afruar Atij, se ëmbëlsia e melodisë sate mund […]

Citime 08 Read More »

Selia e Shtëpisë Universale të Drejtësisë 06

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Bahá’u’lláh -u dhe Besëlidhja e Tij Shtëpia Universale e Drejtësisë Selia e Shtëpisë Universale të Drejtësisë Shoghi Effendi deklaroi se Selia e përhershme e Shtëpisë Universale të Drejtësisë do të ndërtohej në shpatet e malit Karmel në afërsi të Faltores së Báb -it dhe vendeve të pushimit të anëtarëve të

Selia e Shtëpisë Universale të Drejtësisë 06 Read More »

Zhvillimi i komunitetit Bahá’í që prej 1963 06

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Bahá’u’lláh -u dhe Besëlidhja e Tij Shtëpia Universale e Drejtësisë Zhvillimi i Komunitetit Bahá’í Që nga viti 1963 Në Prill 1963, njëqindvjetori i deklaratës publike të Bahá’u’lláh -ut u shënua nga dy ngjarje të mbara: zgjedhja e parë e Shtëpisë Universale të Drejtësisë – institucioni më i lartë i Rendit

Zhvillimi i komunitetit Bahá’í që prej 1963 06 Read More »

Një institucion unik 06

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Bahá’u’lláh -u dhe Besëlidhja e Tij Shtëpia Universale e Drejtësisë Një institucion unik Shtëpia Universale e Drejtësisë është unike në historinë fetare. Asnjëherë më parë një Manifestim i Zotit nuk ka urdhëruar në mënyrë eksplicite krijimin e një institucioni me mandat për të ruajtur integritetin dhe fleksibilitetin e fesë së

Një institucion unik 06 Read More »

Artikuj dhe burime 05

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Bahá’u’lláh -u dhe Besëlidhja e Tij Shoghi Effendi – Ruajtësi i Besimit Bahá’í Artikuj dhe burime Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore që ofrojnë eksplorim të mëtejshëm të jetës, misionit dhe trashëgimisë së Shoghi Effendiut. Shkrimet e Shoghi Effendi Nga Zoti kalon pranë Kronika e Shoghi Effendiut për njëqind

Artikuj dhe burime 05 Read More »

Citime 05

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ Shoghi Effendi – Ruajtësi i Besimit Bahá’í  CITATE NGA  SHOGHI EFFENDI·U Veprat e shkruara të Shoghi Effendi·ut merren me pothuajse çdo aspekt të veprimtarisë dhe mendimit njerëzor. Temat e përsëritura përshkojnë letrat e tij: zhvillimi i institucioneve administrative të komunitetit mbarëbotëror Bahá’í; kultivimi i jetës personale

Citime 05 Read More »

Udhëzime dhe Përkthime 05

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ Shoghi Effendi – Ruajtësi i Besimit Bahá’í  Udhëzime dhe Përktime Lartë në listën e përparësive të çdo sistemi fetar duhet të jetë përcaktimi i kanunit të shkrimit të tij dhe zbatimi i këtyre shkrimeve të shenjta në rrethanat e jetës individuale dhe të komunitetit. I fuqizuar

Udhëzime dhe Përkthime 05 Read More »

Artikuj dhe Burime 04

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ ‘Abdu’l-Bahá·i – Shembulli i Përsosur Artikuj & Burime Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore që ofrojnë eksplorim të mëtejshëm të jetës, misionit dhe trashëgimisë së ‘Abdu’l-Bahá·it. Shkrimet dhe Bisedat e ‘Abdu’l-Bahá·it Nga Zgjedhje nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá·it Ky koleksion përfshin mbi dyqind letra të shkruara

Artikuj dhe Burime 04 Read More »

Scroll to Top