ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ

Një përzgjedhje esesh, artikujsh dhe materialesh burimore që eksplorojnë më tej jetën e Bahá’u’lláh·ut dhe misionin e Tij.

Shkrimet e Bahá’u’lláh

Nga Fjalët e Fshehura

E kompozuar në Bagdad në vitin 1274 hixhri (1857-8 e.s.), Bahá’u’lláh·u i përshkruan Fjalët e Fshehura si një distilim i udhëzimit shpirtëror të përmbajtur në Zbulesat e njëpasnjëshme të Perëndisë. Shoghi Effendi·u e quajti atë punë etike të spikatur të Bahá’u’lláh·ut.

Nga Kitáb-i-Aqdas

Kitáb-i-Aqdas (“Libri Më i Shenjtë”) u zbulua nga Bahá’u’lláh·u në përgjigje të kërkesave të përsëritura nga ndjekësit e Tij për ligjet që duhen ndjekur. Në të, Bahá’u’lláh·u përcakton ligje në lidhje me fusha të tilla të jetës si lutja, agjërimi dhe pelegrinazhi.

Nga Kitáb-i-Íqán

Kitáb-i-Íqán (“Libri i Vërtetimit”) u zbulua nga Bahá’u’lláh·u në Bagdad në 1861/62. Brenda faqeve të tij gjenden eksplorime të subjekteve të tilla si natyra e qenies njerëzore, qëllimi i jetës, marrëdhënia e njerëzimit me Perëndinë dhe rëndësia e Zbulesës.

Nga ‘Nxjerrje nga Shkrimet e Bahá’u’lláh·ut’

Kjo përzgjedhje e ekstrakteve nga Shkrimet e Bahá’u’lláh·ut u përkthye dhe u përpilua nga Shoghi Effendi·u dhe u botua për herë të parë në 1935.

Nga Letra drejtuar Birit të Ujkut

Letra drejtuar Birit të Ujkut u zbulua nga Bahá’u’lláh·u rreth vitit 1891. Ajo merr formën e një letre të zgjeruar drejtuar një kleriku i cili, së bashku me babanë e tij – të denoncuar si “ujku” – persekutuan dhunshëm një numër Bahá’í·sh.

Nga Thirrja e Zotit të Ushtrive

Në këtë koleksion shkrimesh nga 1868 deri në 1870 Bahá’u’lláh·u parashtron natyrën e misionit të Tij ndaj monarkëve dhe udhëheqësve politikë të kohës së Tij, dhe përshkruan standardin e drejtësisë të kërkuar nga një qytetërim njerëzor i pjekur.

Nga Tabelat e Bahá’u’lláh·ut

Tabelat e Bahá’u’lláh·ut u botuan në vitin 1978. Ai përmban gjashtëmbëdhjetë Pllaka, përfshirë Tabelën e Karmelit – e përshkruar nga Shoghi Effendi·u si Karta që themelon Qendrat Botërore Shpirtërore dhe Administrative të Besimit Bahá’í në Malin Karmel – dhe Tabletën të Urtësisë, në të cilën Bahá’u’lláh·u eksploron temën e dijes njerëzore.

Nga Lutjet dhe Meditimet e Bahá’u’lláh·ut

Ky koleksion i Shkrimeve të Bahá’u’lláh·ut, i zgjedhur dhe i përkthyer nga Shoghi Effendi, përfshin lutje, pllaka dhe meditime tepër personale mbi burgosjen e Bahá’u’lláh·ut dhe vuajtjet e pasuesve të Tij.

Nga Shtatë Luginat

Në këtë vepër mistike, Bahá’u’lláh·u përshkruan fazat e udhëtimit të shpirtit drejt bashkimit me Krijuesin e tij në terma të shtatë luginave – kërkimit, dashurisë, njohurisë, unitetit, kënaqësisë, mrekullisë dhe ‘varfërisë së vërtetë dhe hiçit absolut’.

Nga Gurë Kristali të Mistereve Hyjnorë

Kjo vepër e hershme, e zbuluar gjatë qëndrimit të Bahá’u’lláh·ut në Bagdad, trajton një numër çështjesh duke përfshirë vazhdimësinë e Zbulesës Hyjnore.

Nga Faltorja e Unitetit

I botuar për herë të parë në anglisht në 2006, ky vëllim përmban shkrime të Bahá’u’lláh·ut që trajtojnë pyetjet e ngritura nga Manikchi Sahib, një zoroastrian i shquar. Në përgjigjet e Tij, Bahá’u’lláh·u sqaron disa nga mësimet e Tij themelore.

Materiale të tjera burimore

Bahá’u’lláh·u sipas fjalëve të ‘Abdu’l-Bahá·it

Ky artikull u botua fillimisht si pjesë e një koleksioni fjalimesh të mbajtura nga ‘Abdu’l-Bahá·i i titulluar ‘Disa pyetje të përgjigjura’. Në të, ‘Abdu’l-Bahá·i thotë për Atin e Tij: “Ne duhet të jemi të drejtë dhe të pranojmë se çfarë Edukatori ishte kjo Qenie e Lavdishme, cilat shenja të mrekullueshme u shfaqën prej Tij dhe çfarë fuqie dhe pushteti mund të ishin realizuar në botë nëpërmjet Tij.”

Bahá’u’lláh·u sipas fjalëve të Shoghi Effendi·ut

Ky ekstrakt nga një letër e Shoghi Effendi·ut, drejtuar Bahá’í·ve të Perëndimit dhe e njohur si Dispensacioni i Bahá’u’lláh·ut, përshkruan në detaje pozitën e Bahá’u’lláh·ut dhe rëndësinë e mesazhit të Tij për njerëzimin.

Nderim nga Shtëpia Universale e Drejtësisë për Bahá’u’lláh·un në 100-vjetorin e vdekjes së Tij

Ky nderim i veçantë u lexua për herë të parë në ngjarjet përkujtimore që shënonin 100-vjetorin e vdekjes së Bahá’u’lláh·ut, të mbajtur në Faltoren e Tij në maj 1992.

Bahá’u’lláh·u

Ky hyrje e shkurtër mbi jetën dhe veprën e Bahá’u’lláh·ut u përgatit me kërkesë të Shtëpisë Universale të Drejtësisë me rastin e njëqindvjetorit të vdekjes së Tij në 1992.

Lexim i mëtejshëm

Bibliografia e leximit të rekomanduar

Një listë e leximeve të mëtejshme mbi këtë temë është në dispozicion këtu.

Scroll to Top