Vendi i prehjes së eshtrave të Bahá'u'lláh·ut është në Bahjí, vendi më i shenjtë në tokë për Bahá'í·të.

Bahá’u’lláh·u – Edukatori Hyjnor

Komuniteti i Hershëm Bahá’í

Në dekadën menjëherë pas ekzekutimit të Báb·it, Bahá’u’lláh·u mori drejtimin efektiv të komunitetit të pasuesve të Báb·it në Bagdad, duke riorganizuar punët e tij dhe duke ringjallur shpirtrat e anëtarëve të tij. Ai gjithashtu hyri në dialog me njerëzit e Bagdadit, përfshirë udhëheqësit fetarë.

Pavarësisht se u deklaroi misionin e Tij shokëve të Tij gjatë largimit të Tij nga Bagdadi, vetëm kur Bahá’u’lláh·u ishte në Adrianopojë, Ai filloi të shpallte hapur se Ai ishte Manifestimi i Perëndisë për sot, i Premtuari nga Báb·i. Ai gjithashtu dërgoi emisarë në Iran për të informuar pasuesit e mbetur të Báb·it atje për këto lajme. Të gjithë, përveç një numri të vogël të Bábí·ve, iu drejtuan Bahá’u’lláh·ut dhe kështu u bënë të njohur si Bahá’í.

Ndër lajmëtarët që Ai dërgoi ishte një ndjekës i përkushtuar nga Yazd i quajtur Ahmad. Në 1865, Bahá’u’lláh·u i drejtoi një letër të fuqishme – ose “Tabelë” – Ahmadit, në të cilën Ai e përshkruan veten si “Bilbili i Parajsës” dhe “kjo Bukuri llamburitëse”, e parathënë në librat e shenjtë të së kaluarës. Sot, kjo Tabelë shpesh lexohet në kohë vështirësish dhe është një burim ngushëllimi për Bahá’í·të në të gjithë botën.

Persekutimi i Bahá’í·ve në Iran

Ndërsa bashkësia Bahá’í e sapolindur filloi të shfaqej në Iran, ajo shpesh u has në persekutime dhe shtypje ekstreme. Ndër Bahá’í·të më të njohur të ekzekutuar gjatë kësaj periudhe ishte një i ri i njohur si Badi. Në 1869, në moshën rreth 17 vjeç, ai u bë një nga Bahá’í·të e parë nga Irani që arriti në qytetin e burgut ‘Akká dhe hyri në praninë e Bahá’u’lláh·ut. Bahá’u’lláh·u i besoi Badit një letër drejtuar Shahut të Iranit, duke e udhëzuar Badin të kthehej vetëm për ta dorëzuar atë. Pasi i paraqiti me guxim mesazhin Shahut ndërsa ata ishin në një udhëtim gjuetie, Badi u torturua dhe u vra në mënyrë mizore.

Burgu në ‘Akká ku u mbajt rob Bahá’u’lláh·u.

Në vitin 1879 në qytetin e Isfahanit, dy vëllezër – të cilët ishin shumë të vlerësuar dhe besonin në tregtarët vendas – u arrestuan dhe iu prenë kokën me nxitjen e udhëheqësit të lutjeve të së Premtes, i cili u kishte borxh një shumë të madhe parash dhe dëshironte të shmangte pagesën e shumës. Bahá’u’lláh·u mbajti zi për humbjen e këtyre dy vëllezërve në një numër të Shkrimeve të Tij, duke i quajtur “Mbretër dhe të Dashur të Dëshmorëve” dhe “Dritat Binjake që Shkëlqejnë”.

Kur mbyllja e Bahá’u’lláh·ut në ‘Akká filloi të lehtësohej, numri i pelegrinëve nga Irani në Tokën e Shenjtë u rrit. Kur u kthyen në shtëpi, rritja e aktiviteteve të tyre provokoi kundërshtime të mëtejshme nga autoritetet iraniane. Një numër anëtarësh drejtues të komunitetit Bahá’í të Teheranit u arrestuan dhe u dënuan me vdekje në 1882 dhe 1883. Bahá’í·të u arrestuan shpesh dhe u burgosën në qytete të tjera të mëdha.

Përhapja fillestare e Besimit Bahá’í

Gjatë viteve të fundit të jetës së Tij, Bahá’u’lláh·u  i udhëzoi dhe inkurajoi disa nga ndjekësit e Tij që të zinin vend në vende të tjera, si në Egjipt, Kaukaz, Turkmenistan dhe Indi, duke përhapur kështu fenë e re. Ndërsa interesi për lëvizjen Bábí ishte kufizuar në thelb tek myslimanët shiitë, periudha e vonë e shërbesës së Bahá’u’lláh·ut pa që hebrenjtë, zoroastrianët dhe të krishterët gjithashtu u bashkuan në radhët e ndjekësve të Tij.

Deti i parë përmes hekurave të burgut të Bahá’u’lláh·ut.

Nabil-i-A’zam, autori i një rrëfimi të famshëm historik të periudhës Bábí, udhëtoi në Egjipt, Irak dhe Iran për të shpallur ardhjen e Bahá’u’lláh·ut. Në Kajro, Nabil u burgos. Atje, ai u miqësua me një shok qelie të krishterë, Faris Effendi, i cili u bë ndoshta i krishteri i parë që pranoi pohimet e Bahá’u’lláh·ut.

Në 1875, Bahá’u’lláh·u dërgoi një mësues tjetër të arritur të besimit të Tij, Jamal Effendi, në Indi. Atje, ai ndihmoi në krijimin e komuniteteve Bahá’í në Bombay, Kalkutë dhe Madras. Midis atyre që ai mësoi ishte Siyyid Mustafa Rumi, i cili më vonë themeloi komunitetin Bahá’í të Birmanisë. Në vitet e mëvonshme, vetë Jamal Effendi udhëtoi për të mësuar Besimin Bahá’í në Burma, si dhe Java, Siam, Singapor, Kashmir, Tibet, Kinën veriperëndimore dhe Afganistanin.

Fjala e Besimit të Bahá’u’lláh·ut gjithashtu filloi të përhapet në Perëndim gjatë viteve të fundit të jetës së Tij. Në Mars 1889, Orientalisti i shquar, Profesor Edward G. Browne i Universitetit të Cambridge, mbajti një leksion në Newcastle, Angli mbi gjenezën e Besimit të ri, e ndjekur nga gazeta të ngjashme në Shoqërinë Mbretërore Aziatike në Londër.

Në kohën kur Bahá’u’lláh·u vdiq në 1892, Besimi i Tij ishte përhapur në rreth 15 vende.

© 2021 Komuniteti Kombëtar Shqiptar Bahá’í
Scroll to Top