Bahá’u’lláh·u – Edukatori Hyjnor

Citate nga Bahá’u’lláh·u

Siç është Torah për hebrenjtë, Bibla për të krishterët ose Kurani për myslimanët, Shkrimet e mbledhura të Bahá’u’lláh·ut konsiderohen nga ndjekësit e Tij si Zbulesë nga Zoti. Ato formojnë themelin e Besimit Bahá’í.

Gjatë viteve të gjata të mërgimit të Tij, Bahá’u’lláh·u zbuloi fragmente, të barabarta me më shumë se 100 vëllime. Ato përfshijnë mësime shoqërore dhe etike, lutje, ligje dhe ordinanca, shkrime mistike dhe një shpallje të patrembur të mesazhit të Tij drejtuesve më të fuqishëm të kohës së Tij.

Fjalët dhe mësimet e tyre të lavdishme, paqësore, krijuese të dashurisë, le të zhyten në zemrat tuaja…

— Mbretëresha Marie e Rumanisë

Më poshtë është një përzgjedhje e vogël e ekstrakteve nga Shkrimet e Bahá’u’lláh·ut.

Për çdo zemër të shquar dhe të ndriçuar është e qartë se Zoti, Thelbi i panjohur, Qenia hyjnore, është jashtëzakonisht i lartësuar përtej çdo atributi njerëzor… Larg lavdisë së Tij që gjuha njerëzore duhet të rrëfejë në mënyrë adekuate lavdërimet e Tij, ose që zemra njerëzore të kuptojë misterin e Tij të pamatshëm.

Kitáb-i-Íqán

Dera e njohjes së të Lashtit të Ditëve duke u mbyllur kështu përballë të gjitha qenieve, Burimi i hirit të pafund … ka bërë që ata Gurët e çmuar të Shenjtërisë të shfaqen jashtë sferës së shpirtit, në formën fisnike të njeriut tempull dhe të bëhet i dukshëm për të gjithë njerëzit, që ata të mund t’i japin botës misteret e Qenies së pandryshueshme dhe të tregojnë për hollësitë e Thelbit të Tij të pavdekshëm.

Kitáb-i-Íqán

Këto Pasqyra të shenjtëruara… janë, një dhe të gjitha, Eksponentët në tokë të Atij që është Rruzulli qendror i universit, Thelbi i tij dhe Qëllimi përfundimtar. Prej Tij rrjedh njohuria dhe fuqia e tyre; prej Tij rrjedh sovraniteti i tyre.

Kitáb-i-Íqán

Të udhëhequr nga drita e udhëzimit të pandërprerë dhe të investuar me sovranitetin suprem, Ata janë të autorizuar të përdorin frymëzimin e fjalëve të Tyre, shpërthimet e hirit të Tyre të pagabueshëm dhe flladin shenjtërues të Zbulesës së Tyre për pastrimin e çdo zemre të etur dhe shpirti pranues nga mbeturinat dhe pluhuri i shqetësimeve dhe kufizimeve tokësore.

Nxjerrje nga Shkrimet e Bahá’u’llá·ut

Ky është Besimi i pandryshueshëm i Zotit, i përjetshëm në të kaluarën, i përjetshëm në të ardhmen.

Kitáb-i-Aqdas

Me të vërtetë them, kjo është Dita në të cilën njerëzimi mund të shikojë Fytyrën dhe të dëgjojë Zërin e të Premtuarit.

Nxjerrje nga Shkrimet e Bahá’u’lláh·ut

Unë jam Dielli i Urtësisë dhe Oqeani i Dijes. I gëzoj të dobëtit dhe ringjall të vdekurit. Unë jam Drita udhëzuese që ndriçon rrugën. Unë jam Skifteri mbretëror në krahun e të Plotfuqishmit. Unë shpalos krahët e varur të çdo zogu të thyer dhe e nis atë në fluturimin e tij.

Faltorja e Unitetit

Unë isha vetëm një njeri si të tjerët, duke fjetur mbi shtratin Tim, kur ja, flladet e të Lavdiplotit u përhapën mbi Mua dhe Më mësuan njohurinë e gjithçkaje që ka qenë. Kjo gjë nuk vjen nga Unë, por nga Ai që është i Plotfuqishëm dhe i Gjithëdijshëm. Dhe Ai më urdhëroi të ngre zërin Tim midis tokës dhe qiellit, dhe për këtë më ndodhi ajo që ka bërë që të rrjedhin lotët e çdo njeriu me mend.

Thirrja e Zotit të Ushtrive

Mjeku i Gjithëdijshëm ka gishtin e tij në pulsin e njerëzimit. Ai e percepton sëmundjen dhe përshkruan, në mençurinë e Tij të pagabueshme, ilaçin. Çdo epokë ka problemin e vet, dhe çdo shpirt aspiratën e saj të veçantë. Ilaçi që bota ka nevojë në mundimet e saj të sotme nuk mund të jetë kurrë i njëjtë me atë që mund të kërkojë një epokë pasuese. Jini të shqetësuar për nevojat e epokës ku jetoni dhe përqendroni diskutimet tuaja në nevojat dhe kërkesat e saj.

Faltorja e Unitetit

Kjo është Dita në të cilën favoret më të shkëlqyera të Perëndisë janë derdhur mbi njerëzit, Dita në të cilën hiri i Tij më i fuqishëm është futur në të gjitha gjërat e krijuara. Është detyrë e të gjithë popujve të botës të ndajnë dallimet e tyre dhe, me unitet dhe paqe të përsosur, të qëndrojnë nën hijen e Pemës së kujdesit dhe dashamirësisë së Tij.

Nxjerrje nga Shkrimet e Bahá’u’lláh·ut

Ajo që Zoti ka caktuar si ilaçi sovran dhe instrumenti më i fuqishëm për shërimin e të gjithë botës është bashkimi i të gjithë popujve të tij në një Kauzë universale, një Besim të përbashkët.

Thirrja e Zotit të Ushtrive

Bashkohuni me ndjekësit e të gjitha feve në një frymë miqësie dhe shoqërie.

Pllakat e Bahá’u’lláh·ut, Bisharat

Ju jeni frytet e një peme dhe gjethet e një dege. Silluni me njëri-tjetrin me dashurinë dhe harmoninë më të madhe, në mënyrë miqësore dhe shoqërore. Ai që është Ylli i së Vërtetës më jep Dëshmi! Aq e fuqishme është drita e unitetit saqë mund të ndriçojë të gjithë tokën.

Letër drejtuar Birit të Ujkut

Toka është vetëm një vend, dhe njerëzimi qytetarët e saj.

Pllakat e Bahá’u’lláh·ut , Lawh-i-Maqsúd

Detyra e parë e përcaktuar nga Zoti për shërbëtorët e Tij është njohja e Atij që është Agimi i Zbulesës së Tij dhe Burimi i ligjeve të Tij, i Cili përfaqëson Hyjninë si në Mbretërinë e Kauzës së Tij, ashtu edhe në botën e krijimit.

Kitáb-i-Aqdas

O BIR I SHPIRTIT! Këshilla ime e parë është kjo: Zotëroni një zemër të pastër, të sjellshme dhe rrezatuese, që i juaji të jetë një sovranitet i lashtë, i pavdekshëm dhe i përjetshëm.

Fjalët e Fshehura, arabe nr. 1

Konsideroni njeriun si një minierë të pasur me gurë të çmuar me vlerë të paçmueshme. Arsimi, vetëm, mund ta bëjë atë të zbulojë thesaret e tij dhe t’i mundësojë njerëzimit të përfitojë prej tyre.

Pllakat e Bahá’u’lláh·ut, Lawh-i-Maqsúd

Vetëm kur llamba e kërkimit, e përpjekjes së zjarrtë, e dëshirës së madhe, e përkushtimit pasionant, e dashurisë së zjarrtë, e kënaqësisë dhe ekstazës, ndizet në zemrën e kërkuesit dhe flladi i dashamirësisë së Tij hidhet mbi shpirtin e tij, a do të shpërndahet errësira e gabimit, mjegullat e mosbesimeve dhe dyshimeve do të shpërndahen dhe dritat e dijes dhe besimit do të mbulojnë qenien e tij.

Kitáb-i-Íqán

Jini bujarë në prosperitet dhe mirënjohës në fatkeqësi. Jini të denjë për besimin e fqinjit tuaj dhe shikojeni atë me një fytyrë të ndritshme dhe miqësore. Bëhu një thesar për të varfërit, një këshillues për të pasurit, një përgjigjës ndaj thirrjes së nevojtarëve, një ruajtës i shenjtërisë së zotimit tënd. Jini të drejtë në gjykimin tuaj dhe të kujdesshëm në fjalimin tuaj. Mos u bëni të padrejtë ndaj askujt dhe tregoni gjithë butësinë ndaj të gjithë njerëzve. Bëhuni si një llambë për ata që ecin në errësirë, një gëzim për të pikëlluarit, një det për të eturit, një strehë për të pikëlluarit, një mbështetës dhe mbrojtës i viktimës së shtypjes. Le të dallojë integriteti dhe drejtësia në të gjitha veprimet e tua. Bëhuni një shtëpi për të huajin, një balsam për vuajtjet, një kullë force për të arratisurin. Bëhuni sy për të verbërit dhe një dritë udhëzuese për këmbët e atyre që gabojnë. Bëhuni një zbukurim për fytyrën e së vërtetës, një kurorë për ballin e besnikërisë, një shtyllë e tempullit të drejtësisë, një frymë jete për trupin e njerëzimit, një flamur i ushtrive të drejtësisë, një ndriçues mbi horizontin e virtytit, një vesë në tokën e zemrës së njeriut, një arkë në oqeanin e dijes, një diell në qiellin e bujarisë, një perlë në diademën e mençurisë, një dritë ndriçuese në kupën qiellore të brezit tënd, një fryt mbi pemën të përulësisë.

— Letër drejtuar Birit të Ujkut 

Më shumë nga Shkrimet e Bahá’u’lláh·ut

Biblioteka e Referencës Bahá’í siguron qasje në disa vëllime të Shkrimeve të Bahá’u’lláh·ut. Informacione të mëtejshme në lidhje me Shkrimet e Tij mund të gjenden gjithashtu në seksionin Artikuj dhe Burime.

Scroll to Top