ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ

‘Abdu’l-Bahá·i – Shembulli i Përsosur

Artikuj & Burime

Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore që ofrojnë eksplorim të mëtejshëm të jetës, misionit dhe trashëgimisë së ‘Abdu’l-Bahá·it.

Shkrimet dhe Bisedat e ‘Abdu’l-Bahá·it

Nga Zgjedhje nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá·it

Ky koleksion përfshin mbi dyqind letra të shkruara nga ‘Abdu’l-Bahá·i për tema të tilla si jeta dhe misioni i Bahá’u’lláh·ut, udhëzime për individët, arsimin dhe shkencën.

Nga Tabelat e Planit Hyjnor

Kjo seri prej katërmbëdhjetë letrash drejtuar Bahá’í·ve të Shteteve të Bashkuara dhe Kanadasë gjatë Luftës së Parë Botërore u bë statuti për rritjen e komunitetit Bahá’í në të gjithë botën.

Nga Sekreti i Qytetërimit Hyjnor

Në këtë libër, të shkruar pasi Bahá’u’lláh·u iu drejtua sundimtarëve të tokës, ‘Abdu’l-Bahá·i paraqet një program koherent për rigjenerimin e shoqërisë, të ndërtuar mbi arsimin universal dhe zhdukjen e injorancës dhe fanatizmit.

Nga Vullneti dhe Testamenti i ‘Abdu’l-Bahá·it

Në Vullnetin dhe Testamentin e Tij, ‘Abdu’l-Bahá·i përshkroi rrethanat e Tij, rafinoi strukturën e rendit administrativ Bahá’í dhe caktoi nipin e Tij, Shoghi Effendi·un, si pasardhës të Tij. Dokumenti u shkrua në tre pjesë midis viteve 1901 dhe 1908.

Nga Tabela e ‘Abdu’l-Bahá·it te Dr. Auguste Forel

Një traktat filozofik i shkruar nga ‘Abdu’l-Bahá·i në shtator 1921 në përgjigje të pyetjeve të parashtruara prej tij nga psikologu i shquar zviceran, ky dokument përshkroi ndryshimet midis mbretërive brenda krijimit, natyrës shpirtërore të njerëzimit dhe ekzistencës së Zotit. 

Nga Tableta e ‘Abdu’l-Bahá·it në Hagë

Në këtë Tabelë drejtuar Organizatës Qendrore për një Paqe të Qëndrueshme në Hagë, ‘Abdu’l-Bahá·i e vendos arritjen e paqes ndërkombëtare në kuadrin e nevojës për ndryshime më të gjera politike, ekonomike dhe kulturore. Ai gjithashtu deklaroi se Lidhja e Kombeve e krijuar rishtazi ishte shumë e kufizuar për të realizuar paqen.

Nga Përkujtimet e Besimtarëve

Ky koleksion i lavdërimeve të mbi 70 Bahá’í·ve të hershëm u mbajt fillimisht si një seri bisedimesh për tubimet e Bahá’í·ve në Haifa gjatë viteve të para të Luftës së Parë Botërore.

Nga Rrëfimi i një udhëtari

Një rrëfim i hershëm i historisë së Bábí·t dhe Bahá’í·it, ky tekst u botua për herë të parë në mënyrë anonime në 1890 si një tregim historik i lindjes së një feje dhe një mbrojtje e motiveve të pastra të Besimit.

Nga Bisedimet në Paris

Bisedimet e ‘Abdu’l-Bahá·it në kryeqytetin francez mbuluan një gamë të gjerë temash duke përfshirë natyrën njerëzore, shpirtin, Profetët e Zotit dhe paragjykimet racore dhe fetare. Kjo përmbledhje përfshin adresat e Tij në Paris, si dhe materiale të tjera të zgjedhura.

Nga Shpallja e Paqes Universale

Një përmbledhje e 139 fjalimeve dhe bisedimeve të dhëna nga ‘Abdu’l-Bahá·i gjatë udhëtimeve të Tij në Amerikën e Veriut, të cilat eksplorojnë parimet themelore të Besimit Bahá’í.

Materiale të tjera Burimore

Më poshtë janë mbledhur materiale, artikuj dhe ese historike të zgjedhura, të cilat eksplorojnë më tej jetën e ‘Abdu’l-Bahá·it.

‘Abdu’l-Bahá·i sipas fjalëve të Bahá’u’lláh·ut

Këto përzgjedhje ofrojnë një paraqitje të shkurtër të marrëdhënies midis Atit dhe Birit, midis një të Dërguari të Zotit dhe atij që Ai zgjodhi të ishte Shembulli i përsosur i mësimeve të Tij.

‘Abdu’l-Bahá·i sipas fjalëve të Shoghi Effendi·ut

Shoghi Effendi·u përshkroi ‘Abdu’l-Bahá·in, Gjyshin e tij, Përkthyesin e pagabueshëm të Fjalës së Bahá’u’lláh·ut dhe mishërimin e çdo ideali Bahá’í. Shkrime të tjera nga Ruajtësi për Qendrën e Besëlidhjes janë mbledhur në këtë koleksion.

Ndërrimi jetë i ‘Abdu’l-Bahá·it

Lajmi për vdekjen e ‘Abdu’l-Bahá·it më 28 nëntor 1921, frymëzoi një ngjarje të paparë të unitetit midis bashkësive hebraike, të krishtera, myslimane dhe druze të Haifas.

Rruga e Mjeshtrit

Në këtë ese depërtuese dhe prekëse, George Townshend reflekton mbi karakterin e ‘Abdu’l-Bahá·it dhe mësimet dhe shembullin që Ai ofroi për jetën e njerëzve të gjithëve.

Kujtimet e ‘Abdu’l-Bahá·it

Në këtë ese, Ali M.Yazdi, ndan disa nga kujtimet e tij për ‘Abdu’l-Bahá·in.

Një ditë në jetën e Mjeshtrit

Në këtë tregim historik, Myron Phelps – një avokat i Nju Jorkut – shënon përvojën e tij duke udhëtuar në ‘Akká në fillim të shekullit të 20-të për të vëzhguar jetën e përditshme të ‘Abdu’l-Bahá·it dhe për të mësuar mësime nga Ai personalisht.

Kujtimet e qëndrimit të ‘Abdu’l-Bahá·it në Paris

Qëndrimi i parë i ‘Abdu’l-Bahá·it në Paris në 1911 u dokumentua nga Lady Blomfield, një Bahá’í nga Londra, e cila shkroi këtë kujtim të vizitës katër mujore. Shënimet e marra nga vajzat e saj dhe shoqja e tyre Beatrice Platt u botuan më vonë si libër Bisedimet në Paris (Paris Talks).

‘Abdu’l-Bahá·i – Disa tregime bashkëkohore

‘Abdu’l-Bahá·i bëri një përshtypje të qëndrueshme tek ata që e takuan Atë, siç dokumentohet në këto fragmente të përzgjedhura.

Komente mbi Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá·it dhe Literaturë Tjetër

Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá·it

Në këtë ese, Amín Banání eksploron trupin e Shkrimeve të ‘Abdu’l-Bahá·it, urtësinë që ofron, formën që merr, shpirtin dhe rëndësinë e tij më të madhe.

Vullneti dhe Testamenti i ‘Abdu’l-Bahá·it

Në këtë “dokument me rëndësi të madhe dhe të pallogaritshme”, shkruan Hasan M. Balyuzi, ka tre dispozita që ‘Abdu’l-Bahá·i krijoi për mbrojtjen e Kauzës së Bahá’u’lláh·ut pas vdekjes së Tij.

Gjashtë Libra Rreth ‘Abdu’l-Bahá·it

Në vitet e para të shekullit të 20-të, karakteri dhe aktivitetet e ‘Abdu’l-Bahá·it frymëzuan ndjekësit e Tij në Lindje dhe Perëndim që të ndiqnin shembullin e Tij. Shumë libra u shkruan për përvojat e hershme Bahá’í në praninë e Tij. Ky përmbledhje nga Kazem dhe Firuz Kazemzadeh rishikon pesë tregime bashkëkohore të jetës së Mjeshtrit dhe një biografi të plotë e cila ishte publikuar kohët e fundit në kohën e shkrimit.

Lexim i mëtejshëm

Bibliografia e leximeve të rekomanduara

Një listë e leximeve të mëtejshme mbi këtë temë është në dispozicion këtu.

Të eksplorojmë këtë temë

Scroll to Top