ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ

‘Abdu’l-Bahá·i – Shembulli i Përsosur

Rëndësia e ‘Abdu’l‑Bahá·it

“Rrallë kam parë dikë, pamja e të cilit më bëri më shumë përshtypje,” tha profesori Edward G. Browne nga Universiteti i Kembrixhit pas takimit me ‘Abdu’l-Bahá·in. “Për madhështinë e këtij njeriu dhe fuqinë e tij, askush që e kishte parë nuk mund të dyshonte.”

Megjithatë, pavarësisht nga personaliteti magnetik i ‘Abdu’l-Bahá·it ose sado depërtues në njohuritë e Tij, nderimet e tilla nuk mund të kapin në mënyrë adekuate një karakter kaq unik në historinë fetare. Shkrimet Bahá’í pohojnë se “në personin e ‘Abdu’l-Bahá·it, karakteristikat e papajtueshme të natyrës njerëzore dhe njohuritë dhe përsosmëria mbinjerëzore janë përzier dhe janë harmonizuar plotësisht”.

Qendra e Besëlidhjes së Bahá’u’lláh·ut

Çështja e trashëgimisë fetare ka qenë kritike për të gjithë Besimet. Paqartësia rreth pasardhësve të vërtetë të Jezusit dhe Muhamedit, për shembull, çoi në interpretime të ndryshme të shkrimit të shenjtë dhe mosmarrëveshje të thella si në Krishterizëm ashtu edhe në Islam.

Garantimi përmes ‘Abdu’l-Bahá·it për një Qendër të cilës të gjithë do t’i drejtoheshin ishte mjeti me të cilin Bahá’u’lláh·u mund të përhapte mesazhin e Tij të shpresës dhe paqes universale në çdo cep të botës. Kjo Besëlidhje ishte instrumenti që siguroi unitetin e komunitetit Bahá’í dhe ruajti integritetin e mësimeve të Bahá’u’lláh·ut. Pa ‘Abdu’l-Bahá·in si Qendrën e tij, fuqia e madhe krijuese e Zbulesës së Bahá’u’lláh·ut nuk mund të ishte transmetuar tek njerëzimi, as rëndësia e tij nuk do të kuptohej plotësisht.

‘Abdu’l-Baha·i duke folur në Kishën e Kongregacionit Plymouth në Çikago, 5 maj 1912.

‘Abdu’l-Bahá·i interpretoi mësimet e Besimit të Atit të Tij, përforcoi doktrinat e tij dhe përvijoi tiparet qendrore të institucioneve të tij administrative. Ai ishte udhërrëfyesi dhe arkitekti i pagabueshëm i një komuniteti Bahá’í që po zgjerohej me shpejtësi. Për më tepër, ‘Abdu’l-Bahá·i ilustroi një përsosmëri të tillë në sjelljen e Tij personale dhe shoqërore, saqë njerëzimit iu dha një model i qëndrueshëm për ta imituar.

Shpallja e të vërtetave vitale

Shkrimet e Tij dhe gjatë udhëtimeve të Tij, ‘Abdu’l-Bahá·i u shpalli pa u lodhur disa të vërteta jetike udhëheqësve të mendimit, si dhe grupeve dhe individëve të panumërt. Ndër këto të vërteta ishin: “Kërkimi i pavarur i së vërtetës, i paprekur nga bestytnitë ose traditat; njëshmëria e të gjithë racës njerëzore, parimi kryesor dhe doktrina themelore e Besimit; uniteti themelor i të gjitha feve; dënimi i të gjitha formave të paragjykimeve, qofshin ato fetare, racore, klasore apo kombëtare; harmonia e cila duhet të ekzistojë midis fesë dhe shkencës; barazia e burrave dhe grave, dy krahët mbi të cilët zogu i njerëzimit është në gjendje të fluturojë; futjen e arsimit të detyrueshëm; miratimi i një gjuhe ndihmëse universale; heqja e ekstremeve të pasurisë dhe varfërisë; institucioni i një gjykate botërore për gjykimin e mosmarrëveshjeve midis kombeve; lartësimi i punës, i kryer në frymën e shërbimit, në gradën e adhurimit; lavdërimi i drejtësisë si parimi sundues në shoqërinë njerëzore, dhe i fesë si një mburojë për mbrojtjen e të gjithë popujve dhe kombeve; dhe vendosjen e një paqeje të përhershme dhe universale si qëllimi suprem i të gjithë njerëzimit.”

Shërbëtori i Lavdisë

‘Abdu’l-Bahá·i pohoi vazhdimisht se Ai ishte një “lajmëtar i paqes dhe pajtimit”, “një avokat i njëshmërisë së njerëzimit” dhe një agjent që thërriste njerëzimin në “Mbretërinë e Zotit”.

Pavarësisht brohoritjes që iu bë Atij, ‘Abdu’l-Bahá·i e bënte gjithmonë të qartë se Bahá’u’lláh·u ishte Burimi i mendimit të Tij. Në një letër drejtuar ndjekësve të Tij në Amerikë Ai shkroi: “Emri im është‘ Abdu’l-Bahá (lit. “Shërbëtor i Bahá’u’lláh·ut”). Kualifikimi im është ‘Abdu’l-Bahá. Realiteti im është ‘Abdu’l-Bahá. Lavdërimi im është ‘Abdu’l-Bahá. Skllavëria për Përsosmërinë e Bekuar [Bahá’u’lláh·u] është diadema ime e lavdishme dhe ngushëlluese, dhe robëria ndaj të gjithë racës njerëzore, feja ime e përhershme … As emër, as titull, as përmendje, as lavdërim nuk kam, as nuk do të kem kurrë, përveç ‘Abdu’l-Bahá. Kjo është dëshira ime. Kjo është dëshira ime më e madhe. Kjo është jeta ime e përjetshme. Kjo është lavdia ime e përjetshme. ”

Të eksplorojmë këtë temë

Të eksplorojmë artikuj të ngjashëm

Eksploroni më poshtë një përzgjedhje artikujsh që lidhen me Jetën e ‘Abdu’l-Bahá·it

Scroll to Top