ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ

‘Abdu’l-Bahá·i – Shembulli i Përsosur

Citate nga ‘Abdu’l‑Bahá·i

Shkrimet dhe bisedat e ‘Abdu’l-Bahá·it janë fryt i punës më shumë se gjysmë shekulli. ‘Abdu’l-Bahá·i nuk ishte profet dhe në asnjë moment nuk pretendoi se kishte marrë zbulesë të drejtpërdrejtë nga Zoti. Por, si Qendra e Besëlidhjes së Bahá’u’lláh·ut me ndjekësit e Tij dhe interpretuesi i caktuar i Zbulesës Bahá’í, Shkrimet e Tij interpretojnë dhe formojnë një pjesë të shkrimit Bahá’í.

Prodhimi i tij madhështor i mbledhur deri më tani në vëllimet e botuara përbëhet nga korrespondenca personale, letra të përgjithshme, ekspozime të temave të veçanta, libra, lutje, poezi, biseda publike dhe biseda të regjistruara. ‘Abdu’l-Bahá·i u njoh nga të gjithë ata që ranë në kontakt me Të si një shëmbëlltyrë e stilit dhe elokuencës dalluese.

Fjalët e tij janë aq të thjeshta sa rrezet e diellit; përsëri si rrezet e diellit, ato janë universale…

— YONE NOGUCHI, SHKRIMTAR JAPONEZ

Më poshtë është një përzgjedhje e vogël e ekstrakteve nga Shkrimet dhe bisedat e ‘Abdu’l-Bahá·it.

Është e sigurt dhe e padiskutueshme që krijuesi i njeriut nuk është si njeriu sepse një krijesë e pafuqishme nuk mund të krijojë një qenie tjetër. Bërësi, krijuesi, duhet të zotërojë të gjitha përsosmëritë në mënyrë që të krijojë… Bota e paparashikueshme është burimi i papërsosmërive: Zoti është origjina e përsosmërive. Papërsosmëritë e botës së kushtëzuar janë në vetvete një dëshmi e përsosjeve të Perëndisë.

— Disa Pyetje të Përgjigjura, p. 5

Ka një Zot; njerëzimi është një; themelet e fesë janë një. Le ta adhurojmë Atë dhe të lavdërojmë për të gjithë Profetët dhe Lajmëtarët e Tij të mëdhenj që kanë shfaqur shkëlqimin dhe lavdinë e Tij.

— ‘Abdu’l-Bahá·i në Londër, p. 20

Stacioni më i lartë, sfera më e lartë, pozicioni më fisnik, më sublim në krijim, qoftë i dukshëm apo i padukshëm, qoftë alfa apo omega, është ai i Profetëve të Zotit, pavarësisht faktit se në pjesën më të madhe ata duhet të jenë të pushtuar plotësisht nga asgjë përveç varfërisë së tyre.

Sekreti i Qytetërimit Hyjnor

Manifestimet hyjnore të Zotit kishin një konceptim universal dhe gjithëpërfshirës. Ata u përpoqën për hir të jetës së të gjithëve dhe u angazhuan në shërbim të arsimit universal. Fusha e synimeve të tyre nuk ishte e kufizuar-jo, përkundrazi, ishte e gjerë dhe gjithëpërfshirëse.

 Zgjedhje nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá·it

Fetë hyjnore u themeluan me qëllim të unifikimit të njerëzimit dhe vendosjes së paqes universale. Çdo lëvizje që sjell paqe dhe marrëveshje në shoqërinë njerëzore është me të vërtetë një lëvizje hyjnore; çdo reformë që i bën njerëzit të mblidhen nën strehën e së njëjtës faltoreje sigurisht që është e animuar nga motive qiellore.

Shpallja e Paqes Universale

Tani epoka e re është këtu dhe krijimi rilind. Njerëzimi ka marrë jetë të re. Vjeshta ka kaluar dhe pranvera ringjallëse është këtu. Të gjitha gjërat tani janë bërë të reja. Artet dhe industritë janë rilindur, ka zbulime të reja në shkencë dhe ka shpikje të reja; edhe detajet e çështjeve njerëzore, të tilla si veshja dhe sendet personale – madje edhe armët – të gjitha këto gjithashtu janë përtërirë. Ligjet dhe procedurat e çdo qeverie janë rishikuar. Rinovimi është rendi i ditës.

Dhe e gjithë kjo risi e ka burimin në derdhjet e freskëta të hirit dhe favorit të mrekullueshëm nga Zoti i Mbretërisë, të cilët kanë përtërirë botën. Njerëzit, pra, duhet të lirohen plotësisht nga modelet e tyre të vjetra të mendimit, që e gjithë vëmendja e tyre të përqendrohet në këto parime të reja, sepse këto janë drita e kësaj kohe dhe vetë fryma e kësaj epoke.

Zgjedhje nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá·it

Po vjen dita kur të gjitha fetë e botës do të bashkohen, sepse në parim ato tashmë janë një. Nuk ka nevojë për ndarje, duke parë se janë vetëm format e jashtme ato që i ndajnë ato. Midis bijve të njerëzve disa shpirtra vuajnë nga injoranca, le të nxitojmë t’i mësojmë ata; të tjerët janë si fëmijë që kanë nevojë për kujdes dhe edukim deri sa të rriten, dhe disa janë të sëmurë – ndaj këtyre ne duhet të mbajmë shërimin Hyjnor.

Paris Talks

Dashuria është ligji më i madh që sundon këtë cikël të fuqishëm dhe qiellor, fuqia unike që lidh elementët e ndryshëm të kësaj bote materiale, forca magnetike supreme që drejton lëvizjet e sferave në qiejtë hyjnorë.

—  Zgjedhje nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá·it

Bahá’u’lláh·u ka tërhequr rrethin e unitetit, Ai ka bërë një model për bashkimin e të gjithë popujve dhe për mbledhjen e të gjithë atyre nën strehën e tendës së unitetit universal. Kjo është puna e Bujarisë Hyjnore, dhe ne të gjithë duhet të përpiqemi me zemër dhe shpirt derisa të kemi realitetin e unitetit në mesin tonë, dhe ndërsa punojmë, ashtu do të na jepet forca.

— Paris Talks

Merrni parasysh lulet e një kopshti. Edhe pse ndryshojnë në natyrë, ngjyrë, lloj dhe formë, megjithatë, për aq sa ato freskohen nga ujërat e një burimi, të ringjallur nga fryma e një ere, të gjallëruar nga rrezet e një dielli, ky diversitet rrit hijeshinë e tyre dhe shton bukurinë e tyre. Sa e pakëndshme për syrin nëse të gjitha lulet dhe bimët, gjethet dhe çeljet, frutat, degët dhe pemët e atij kopshti të ishin të gjitha në të njëjtën formë dhe ngjyrë! Shumëllojshmëria e ngjyrave, formës dhe llojeve, pasuron dhe zbukuron kopshtin dhe rrit efektin e tij. Në mënyrë të ngjashme, kur hije të ndryshme të mendimit, temperamentit dhe karakterit, të bashkohen nën fuqinë dhe ndikimin e një agjencie qendrore, bukuria dhe lavdia e përsosmërisë njerëzore do të zbulohet dhe do të shfaqet. Asgjë përveç fuqisë qiellore të Fjalës së Perëndisë, e cila sundon dhe tejkalon realitetet e të gjitha gjërave, nuk është e aftë të harmonizojë mendimet, ndjenjat, idetë dhe bindjet divergjente të fëmijëve të njerëzve.

Tabelat e Planit Hyjnor 

Sinqeriteti është themeli i besimit. Kjo do të thotë, një individ fetar duhet të shpërfillë dëshirat e tij personale dhe të kërkojë në çfarëdo mënyre që mundet me gjithë zemër për t’i shërbyer interesit publik; dhe është e pamundur që një qenie njerëzore të largohet nga avantazhet e tij egoiste dhe të sakrifikojë të mirën e tij për të mirën e komunitetit, përveçse nëpërmjet besimit të vërtetë fetar.

Sekreti i Qytetërimit Hyjnor

Qytetërimi i vërtetë do të shpalosë flamurin e tij në qendër të botës sa herë që një numër i caktuar i sovranëve të tij të dalluar dhe me mendje të lartë-shembuj të ndritshëm të përkushtimit dhe vendosmërisë-do të lindin, për të mirën dhe lumturinë e të gjithë njerëzimit, me devotshmëri të vendosur dhe vizion të qartë, për të vendosur Kauzën e Paqes Universale. Ata duhet ta bëjnë Kauzën e Paqes objekt konsultimi të përgjithshëm dhe të kërkojnë me çdo mjet në fuqinë e tyre të krijojnë një Bashkim të Kombeve të botës. Ata duhet të lidhin një traktat detyrues dhe të krijojnë një besëlidhje, dispozitat e së cilës do të jenë të shëndosha, të paprekshme dhe të përcaktuara. Ata duhet ta shpallin atë në të gjithë botën dhe të marrin për të sanksionin e të gjithë racës njerëzore. Kjo ndërmarrje supreme dhe fisnike-burimi i vërtetë i paqes dhe mirëqenies së të gjithë botës-duhet të konsiderohet e shenjtë nga të gjithë ata që banojnë në tokë.

Sekreti i Qytetërimit Hyjnor

Edukimi dhe përgatitja e fëmijëve është ndër aktet më të merituara të njerëzimit dhe zbret hirin dhe favorin e të Gjithëmëshirshmit, sepse edukimi është themeli i domosdoshëm i gjithë përsosmërisë njerëzore dhe i lejon njeriut të punojë në lartësitë e lavdisë së përhershme.

Zgjedhje nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá·it

Realiteti i njeriut është mendimi i tij, jo trupi i tij material. Forca e mendimit dhe forca e kafshëve janë partnerë. Edhe pse njeriu është pjesë e krijimit të kafshëve, ai posedon një fuqi mendore më të lartë se të gjitha qeniet e tjera të krijuara.

Nëse mendimi i një njeriu vazhdimisht aspiron drejt temave qiellore, atëherë ai bëhet shenjtor; nëse nga ana tjetër mendimi i tij nuk fluturon, por drejtohet poshtë për t’u përqëndruar mbi gjërat e kësaj bote, ai bëhet gjithnjë e më shumë material derisa të arrijë në një gjendje pak më të mirë se ajo e një kafshe të thjeshtë….

Disa burra dhe gra mburren me mendimet e tyre të lartësuara, por nëse këto mendime nuk arrijnë kurrë në planin e veprimit ato mbeten të padobishme: fuqia e mendimit varet nga shfaqja e tij në vepra.

Paris Talks

Kur të vijë një mendim për luftë, kundërshtojeni atë me një mendim më të fortë paqeje. Një mendim i urrejtjes duhet të shkatërrohet nga një mendim më i fuqishëm i dashurisë.

Paris Talks 

O ju të dashur të Zotit! Në këtë Kohyjnore të shenjtë, konflikti dhe grindja nuk lejohen aspak. Çdo agresor e privon veten nga hiri i Zotit.

Trashëgimia dhe Testamenti i ‘Abdu’l-Bahá·it

Jini në unitet të përsosur. Kurrë mos u zemëroni me njëri -tjetrin…. Duajini krijesat për hir të Zotit dhe jo për veten e tyre. Ju kurrë nuk do të zemëroheni ose të paduroni nëse i doni ata për hir të Zotit. Njerëzimi nuk është perfekt. Ka papërsosmëri në çdo qenie njerëzore, dhe ju gjithmonë do të bëheni të pakënaqur nëse shikoni drejt vetë njerëzve. Por nëse shikoni drejt Perëndisë, do t’i doni dhe do të jeni të sjellshëm me ta, sepse bota e Perëndisë është bota e përsosmërisë dhe mëshirës së plotë.

Shpallja e Paqes Universale 

Detyra më vitale, në këtë ditë, është të pastroni personazhet tuaj, të korrigjoni sjelljet tuaja dhe të përmirësoni sjelljen tuaj. I dashuri i Mëshiruesit duhet të shfaqë një karakter dhe sjellje të tillë midis krijesave të Tij, që aroma e shenjtërisë së tyre të mund të hidhet mbi të gjithë botën dhe të ngjallë të vdekurit, për aq sa qëllimi i Manifestimit të Zotit dhe agimi i dritat e pakufishme të së Padukshmes është të edukosh shpirtrat e njerëzve dhe të përsosësh karakterin e çdo njeriu të gjallë – në mënyrë që individët e bekuar, të cilët e kanë çliruar veten nga zhurma e botës së kafshëve, të ngrihen me ato cilësi që janë stolitë e realiteti i njeriut.

Zgjedhje nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá·it

Nëse dëshironi me gjithë zemrën tuaj, miqësinë me çdo racë në tokë, mendimi juaj, shpirtëror dhe pozitiv, do të përhapet; do të bëhet dëshira e të tjerëve, duke u bërë më e fortë, derisa të arrijë në mendjen e të gjithë njerëzve.

Paris Talks

                                                                    Më shumë nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá·it …

Mund të mësoni më shumë rreth vëllimeve të shumta të Shkrimeve dhe bisedave të ‘Abdu’l-Bahá·it të disponueshme në gjuhën angleze, dhe të lexoni ekstrakte të zgjedhura në Artikujt dhe Burimet.

Antologjitë e botuara të Shkrimeve dhe bisedave të ‘Abdu’l-Bahá·it mund të gjenden plotësisht në Bibliotekën e Referencave Bahá’í.

Të eksplorojmë këtë temë

Scroll to Top