Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

Xhei

Jeta e Báb·it 02

Çfarë Besojnë Bahá’í·të Bahá’u’lláh·u dhe Besëlidhja e Tij Báb·i – Lajmëtari i Besimit Bahá’í Jeta e Báb·it   Në një mbrëmje pranvere në 1844, zhvillohej një bisedë midis dy të rinjve që lajmëronte një epokë të re për racën njerëzore. Një tregtar persian i njoftoi një udhëtari në qytetin e Shirazit se Ai ishte Bartësi …

Jeta e Báb·it 02 Read More »

Artikuj dhe Burime 01

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Paqe Universale Paqe Universale  Artikuj dhe Burime Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore mbi temën e paqes universale Lexime të zgjedhura Arsimi Universal Një përmbledhje citimesh nga Bahá’u’lláh-u, ‘Abdu’l-Bahá-i, Shoghi Effendiu dhe Shtëpia Universale e Drejtësisë mbi temën e Edukimit Universal. Konsultim Një përmbledhje citimesh nga Bahá’u’lláh-u, ‘Abdu’l-Bahá-i, …

Artikuj dhe Burime 01 Read More »

Citime 01

Paqe Universale  Citate Një përzgjedhje hyrëse e fragmenteve nga shkrimet Bahá’í mbi temën gjithëpërfshirëse të paqes universale. Konsultim Thuaj: askush nuk mund ta arrijë pozitën e tij të vërtetë përveç me drejtësinë e tij. Asnjë fuqi nuk mund të ekzistojë përveçse përmes unitetit. Asnjë mirëqenie dhe mirëqenie nuk mund të arrihet përveçse përmes konsultimit. (Bahá’u’lláh …

Citime 01 Read More »

Premtimi i Paqes Universale 01

Paqe Universale Premtimi i Paqes Botërore Në Tetor 1985, Shtëpia Universale e Drejtësisë i drejtoi një letër gjeneralitetit të njerëzimit mbi temën e paqes universale, të titulluar “Premtimi i Paqes Botërore”. Ky seksion i faqes në internet paraqet të gjithë tekstin nga deklarata. Ai gjithashtu mund të shkarkohet ose shikohet në Bibliotekën e Referencës Bahá’í. …

Premtimi i Paqes Universale 01 Read More »

Scroll to Top