ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ

Shoghi Effendi – Ruajtësi i Besimit Bahá’í 

CITATE NGA 

SHOGHI EFFENDI·U

Veprat e shkruara të Shoghi Effendi·ut merren me pothuajse çdo aspekt të veprimtarisë dhe mendimit njerëzor.

Temat e përsëritura përshkojnë letrat e tij: zhvillimi i institucioneve administrative të komunitetit mbarëbotëror Bahá’í; kultivimi i jetës personale shpirtërore; zgjerimi dhe konsolidimi global i Besimit Bahá’í; shpjegimet e ligjeve, mësimeve dhe parimeve të tij; historia e Besimit duke përfshirë stacionet e Figurave të saj Qendrore; dhe historinë e qytetërimit botëror dhe forcat që e animojnë zhvillimin e tij.

Më poshtë janë disa ekstrakte të vogla nga shkrimet e Shoghi Effendi·ut.

Sa e madhe është Zbulesa e Bahá’u’lláh·ut! Sa e madhe rëndësia e bekimeve të Tij që u derdhën mbi njerëzimin në këtë ditë! E megjithatë, sa të varfër, sa i papërshtatshëm konceptimi ynë për rëndësinë dhe lavdinë e tyre! Ky brez qëndron shumë pranë një Zbulese kaq kolosale për të vlerësuar, në masën e tyre të plotë, mundësitë e pafundme të Besimit të Tij, karakterin e paparë të Kauzës së Tij dhe disponimet misterioze të Providencës së Tij.

“Rendi Botëror i Bahá’u’lláh·ut: Konsiderata të Mëtejshme”, Rendi Botëror i Bahá’u’lláh·ut

Qëllimi i Perëndisë nuk është tjetër veçse të shpallë, në mënyrat që Ai mund të sjellë dhe rëndësinë e plotë të së cilës Ai vetëm mund ta kuptojë, Epokën e Madhe, të Artë të një njerëzimi të ndarë prej kohësh, të vuajtur prej kohësh. Gjendja e tij aktuale, madje edhe e ardhmja e saj e afërt, është e errët, e errët shqetësuese. Sidoqoftë, e ardhmja e tij e largët është rrezatuese, lavdisht e shkëlqyeshme – aq rrezatuese saqë asnjë sy nuk mund ta përfytyrojë atë.

Erdhi Dita e Premtuar

Gjithçka që ne mund të përpiqemi të bëjmë në mënyrë të arsyeshme është të përpiqemi të marrim një paraqitje të shkurtër të brezave të parë të Agimit të premtuar që duhet, në plotësinë e kohës, të largojë errësirën që ka rrethuar njerëzimin.

“Qëllimi i Rendit të Ri Botëror ”, Rendi Botëror i Bahá’u’lláh·ut

Zbulesa e Bahá’u’lláh·ut, misioni suprem i të cilit nuk është tjetër veçse arritja e këtij uniteti organik dhe shpirtëror të të gjithë trupit të kombeve, nëse jemi besnikë ndaj implikimeve të tij, duhet të konsiderohet si sinjalizuese e maturisë së të gjithë racës njerëzore.

“Shpalosja e Qytetërimit Botëror”, Rendi Botëror i Bahá’u’lláh·ut

Le të mos ketë asnjë gabim. Parimi i Njëshmërisë së Njerëzimit – boshti kryesor rreth të cilit sillen të gjitha mësimet e Bahá’u’lláh·ut – nuk është thjesht një shpërthim i emocionalizmit injorant ose një shprehje e një shprese të paqartë dhe të devotshme. Apeli i tij nuk duhet të identifikohet thjesht me një rizgjim të shpirtit të vëllazërisë dhe vullnetit të mirë midis njerëzve, as nuk synon vetëm në nxitjen e bashkëpunimit harmonik midis popujve dhe kombeve individuale. Implikimet e tij janë më të thella, pretendimet e tij më të mëdha se çdo gjë që Profetët e lashtë u lejuan të përparonin. Mesazhi i tij është i zbatueshëm jo vetëm për individin, por ka të bëjë kryesisht me natyrën e atyre marrëdhënieve thelbësore që duhet të lidhin të gjitha shtetet dhe kombet si anëtarë të një familjeje njerëzore. Ai nuk përbën thjesht shpalljen e një ideali, por lidhet në mënyrë të pandashme me një institucion të përshtatshëm për të mishëruar të vërtetën e tij, për të demonstruar vlefshmërinë e tij dhe për të përjetësuar ndikimin e tij. Ai nënkupton një ndryshim organik në strukturën e shoqërisë së sotme, një ndryshim të tillë që bota nuk e ka përjetuar ende … Ai përfaqëson përfundimin e evolucionit njerëzor-një evolucion që ka pasur fillimet e tij më të hershme në lindjen e jetës familjare, zhvillimi në arritjen e solidaritetit fisnor, duke çuar nga ana tjetër në kushtetutën e qytetit-shtet, dhe duke u zgjeruar më vonë në institucionin e kombeve të pavarura dhe sovrane.

“Qëllimi i një Rendi të Ri Botëror”, Rendi Botëror i Bahá’u’lláh·ut

Bashkimi i të gjithë njerëzimit është shenja kryesore e fazës në të cilën shoqëria njerëzore tani po i afrohet. Uniteti i familjes, i fisit, i qytetit-shtet dhe i kombit janë përpjekur rradhazi dhe janë krijuar plotësisht. Uniteti botëror është qëllimi drejt të cilit po përpiqet një njerëzim i ngacmuar.

“Shpalosja e Qytetërimit Botëror”, Rendi Botëror i Bahá’u’lláh·ut

Le të mos ketë dyshime për qëllimin gjallërues të Ligjit mbarëbotëror të Bahá’u’lláh·ut. Larg synimit të përmbysjes së themeleve ekzistuese të shoqërisë, ajo kërkon të zgjerojë bazën e saj, të rindërtojë institucionet e saj në një mënyrë në përputhje me nevojat e një bote që ndryshon vazhdimisht. Ai nuk mund të bierë ndesh me asnjë besnikëri legjitime, as nuk mund të minojë besnikëritë thelbësore. Qëllimi i tij nuk është as të mbyt flakën e një patriotizmi të arsyeshëm dhe inteligjent në zemrat e njerëzve, as të shfuqizojë sistemin e autonomisë kombëtare aq thelbësore nëse duhen shmangur të këqijat e centralizimit të tepërt. Ai nuk injoron, as nuk përpiqet të shtypë, diversitetin e origjinës etnike, të klimës, të historisë, të gjuhës dhe traditës, të mendimit dhe zakonit, që dallojnë popujt dhe kombet e botës. Ai bën thirrje për një besnikëri më të gjerë, për një aspiratë më të madhe se çfarëdo që ka gjallëruar racën njerëzore. Ai këmbëngul në nënshtrimin e impulseve dhe interesave kombëtare ndaj pretendimeve imperative të një bote të unifikuar. Ai hedh poshtë centralizimin e tepërt nga njëra anë, dhe heq dorë nga të gjitha përpjekjet për uniformitet nga ana tjetër. Fjala e tij kryesore është uniteti në diversitet…

“Qëllimi i një Rendi të Ri Botëror”, Rendi Botëror i Bahá’u’lláh·ut

Kjo korrektësi sjelljeje, me nënkuptimet e saj të drejtësisë, barazisë, vërtetësisë, ndershmërisë, mendjes së drejtë, përgjegjshmërisë dhe besueshmërisë, duhet të dallojë çdo fazë të jetës së komunitetit Bahá’í. “Shokët e Perëndisë”, ka deklaruar vetë Bahá’u’lláh·u, “janë, në këtë ditë, një copë që duhet të tharmojë popujt e botës. Ata duhet të tregojnë besueshmëri të tillë, vërtetësi dhe këmbëngulje, vepra dhe karakter të tillë që të gjithë njerëzimi të përfitojë me shembullin e tyre.”

Ardhja e Drejtësisë Hyjnore

Eksploroni Shkrimet e Shoghi Effendi·ut…

Ju mund të mësoni më shumë rreth disa prej shkrimeve dhe koleksioneve të letrave të Shoghi Effendi·ut dhe të lexoni ekstrakte të zgjedhura në seksionin Artikuj dhe Burime.

Veprat kryesore të Shoghi Effendi·ut mund të gjenden plotësisht në Bibliotekën e Referencave Bahá’í.

Hulumtimi i kësaj teme

Scroll to Top