Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

THE LIFE OF THE SPIRIT

Artikuj dhe Burime 07

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Shpirti Njerëzor Artikuj dhe burime Një përzgjedhje e leximeve dhe materialeve burimore mbi temën e shpirtit njerëzor. Nga Shkrimet dhe Bisedimet e ‘Abdu’l-Bahá Gjendja e njeriut dhe përparimi i tij pas vdekjes Në këtë ekstrakt nga Disa pyetje të përgjigjura , ‘Abdu’l-Bahá shpjegon sesi përsosmëritë e njerëzimit […]

Artikuj dhe Burime 07 Read More »

Citime 07

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Shpirti Njerëzor Citate Më poshtë është një përzgjedhje e vogël e fragmenteve nga Shkrimet Bahá’í mbi temën e shpirtit: Dijeni, me të vërtetë, se shpirti është një shenjë e Zotit, një perlë qiellore realiteti i të cilit nuk ka arritur të kuptojë realitetin më të mësuar të

Citime 07 Read More »

Parajsa dhe Ferri

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Shpirti Njerëzor Parajsë dhe ferr Përgjatë shekujve, njerëzimi është shqetësuar me natyrën e marrëdhënies midis veprimeve në këtë botë dhe pasojave të tyre këtu dhe botës së ardhshme. Disa kultura kanë vënë fokusin në harmoninë midis njerëzimit dhe kozmosit. Të tjerët kanë përshkruar një parajsë ku meritorët

Parajsa dhe Ferri Read More »

Shkallët e Shpirtit

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Shpirti Njerëzor Shkallët e Shpirtit Shkrimet Bahá’ use përdorin fjalën “frymë” për t’iu referuar fuqive dhe potencialeve të caktuara që përshkojnë mbretëritë e ndryshme të ekzistencës. Fuqia për t’u rritur, ose “fryma e perimeve”, shfaqet në mbretërinë e perimeve dhe vazhdon të shfaqet në nivele më të

Shkallët e Shpirtit Read More »

Jeta dhe Vdekja

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Shpirti Njerëzor Jeta dhe Vdekja Jeta e individit fillon në ngjizje, kur shpirti shoqërohet me embrionin. Kur ndodh vdekja, trupi kthehet në botën e pluhurit, ndërsa shpirti vazhdon të përparojë në botët shpirtërore të Zotit. “ Të merret parasysh se pas vdekjes së trupit shpirti vdes, ”

Jeta dhe Vdekja Read More »

Natyra Njerëzore

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Shpirti Njerëzor Natyra e Njeriut “Me duart e pushtetit të bëra ty dhe me gishtat e forcës të krijova; dhe brenda teje kam vendosur thelbin e dritës Sime”1 është ndër thëniet e shumta të Bahá’u’lláh -ut që përshkruajnë natyrën e vërtetë të qenies njerëzore. Tema e fisnikërisë së

Natyra Njerëzore Read More »

Shpirti Racional

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Shpirti Njerëzor Shpirti racional Identiteti thelbësor i çdo qenie njerëzore është një shpirt racional dhe i pavdekshëm. Bota fizike është një vend i përbërjes dhe dekompozimit, i përparimit dhe rënies. Por shpirti nuk pëson asnjë shpërbërje dhe asnjë regres. “Shtë “ krejtësisht jashtë rendit të krijimit fizik

Shpirti Racional Read More »

Scroll to Top