Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

THE LIFE OF THE SPIRIT

Fondet Bahá’í

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Një jetë me dhënie bujare Fondet Bahá’í Në botën që Bahá’u’lláh -u e ka parashikuar, burimet e planetit do të përdoren për të sjellë prosperitet shpirtëror dhe material për të gjithë racën njerëzore. Shoghi Effendi ka shkruar se “ përparimi dhe ekzekutimi i aktiviteteve shpirtërore ” është

Fondet Bahá’í Read More »

Natyra jonë dhënëse

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Një jetë me dhënie bujare Natyra jonë Dhuruese “Të japësh dhe të jesh bujar janë atributet e Mia,” shkroi Bahá’u’lláh -u, “mirë i takon atij që zbukurohet me virtytet e Mia.” 1 Ashtu si qëllimi i një qiri është të sigurojë dritë, shpirti njerëzor është krijuar për

Natyra jonë dhënëse Read More »

Artikuj dhe burime 08

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Përkushtimi Artikuj dhe burime Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore mbi temën e përkushtimit. Nga Shkrimet dhe Bisedimet e ‘Abdu’l-Bahá Nga Bisedimet në Paris Në këtë fjalim të dhënë në Londër në janar 1913, ‘Abdu’l-Bahá reflekton mbi aftësinë e meditimit, “çelësi për hapjen e dyerve

Artikuj dhe burime 08 Read More »

Citime 08

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Devotion Citate Më poshtë është një përzgjedhje e vogël e fragmenteve nga Shkrimet Bahá’í mbi temën e përkushtimit. Intone, o shërbëtori im, vargjet e Perëndisë që janë marrë nga ti, ashtu siç janë thënë nga ata që i janë afruar Atij, se ëmbëlsia e melodisë sate mund

Citime 08 Read More »

Puna dhe Shërbimi 08

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Përkushtimi Puna dhe Shërbimi Puna është një aspekt universal dhe thelbësor i ekzistencës njerëzore. Përmes punës, njerëzit marrin mjetet e ushqimit dhe realizojnë shumë nga potencialet e tyre. “ Njerëzit më të mirë janë ata që fitojnë jetesën me thirrjen e tyre dhe shpenzojnë mbi veten dhe

Puna dhe Shërbimi 08 Read More »

Pelegrinazhi

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Përkushtimi Pelegrinazhi Gjatë historisë, ndjekësit e çdo feje kanë udhëtuar si pelegrinë në vende të caktuara të nderuara që janë pjesë e trashëgimisë së tyre shpirtërore. Për ta, akti fizik i pelegrinazhit ka shërbyer si një shprehje e përkushtimit të tyre dhe një paraqitje e jashtme e

Pelegrinazhi Read More »

Agjërimi

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Përkushtimi Agjërimi Agjërimi ka qenë një praktikë domethënëse e fesë gjatë historisë njerëzore. Shumë nga Manifestimet e Vetë Perëndisë kaluan një periudhë meditimi dhe agjërimi në një moment të jetës së tyre, gjatë së cilës, në bashkësi të fortë me Perëndinë, Ata soditën misteret e universit dhe

Agjërimi Read More »

Meditimi

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Përkushtimi Meditim Aftësia për të medituar është një tipar dallues i qenies njerëzore. Në të vërtetë, përparimi njerëzor – shpirtëror, material ose shoqëror – do të ishte i pamundur pa reflektim dhe soditje. Bahá’u’lláh-u thotë: “ Burimi i zanateve, shkencave dhe arteve është fuqia e reflektimit .”

Meditimi Read More »

Lutja

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Jeta e Shpirtit Përkushtimi Lutja Ashtu si trupat tanë kërkojnë ushqim për t’u zhvilluar siç duhet, ne kemi nevojë për lutje të rregullta për ushqimin dhe shëndetin tonë shpirtëror. Lutja është ushqim për shpirtin; ajo thellon dashurinë e Zotit në zemrat tona dhe na afron me Të. “ Nuk ka

Lutja Read More »

Scroll to Top