Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Shpirti Njerëzor

Artikuj dhe burime

Një përzgjedhje e leximeve dhe materialeve burimore mbi temën e shpirtit njerëzor.

Nga Shkrimet dhe Bisedimet e ‘Abdu’l-Bahá

Gjendja e njeriut dhe përparimi i tij pas vdekjes

Në këtë ekstrakt nga Disa pyetje të përgjigjura , ‘Abdu’l-Bahá shpjegon sesi përsosmëritë e njerëzimit janë të pafundme dhe se ne bëjmë përparim edhe pas largimit nga kjo botë.

Mosekzistenca e së keqes

Në këtë kapitull nga Disa pyetje me përgjigje , ‘Abdu’l-Bahá përshkruan mosekzistencën e së keqes.

Gjendja njerëzore dhe gjendja shpirtërore e manifestimeve hyjnore

Realiteti individual i Manifestimeve të Zotit është një realitet i shenjtë, dhe për këtë arsye ai është i shenjtëruar dhe i dalluar nga të gjitha gjërat e tjera, thotë ‘Abdu’ l-Bahá në këtë ekstrakt nga Disa pyetje të përgjigjura .

Ese

Koncepti i Shpirtërore

Në këtë artikull, të botuar për herë të parë në 1982, William Hatcher eksploron procesin e përjetshëm të rritjes shpirtërore individuale dhe kolektive.

Lexim i mëtejshëm

Bibliografia e leximit të rekomanduar

Një listë e leximeve të mëtejshme mbi këtë temë është në dispozicion këtu.

© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top