Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Shpirti Njerëzor

Jeta dhe Vdekja

Jeta e individit fillon në ngjizje, kur shpirti shoqërohet me embrionin. Kur ndodh vdekja, trupi kthehet në botën e pluhurit, ndërsa shpirti vazhdon të përparojë në botët shpirtërore të Zotit. “ Të merret parasysh se pas vdekjes së trupit shpirti vdes, ” ‘Abdu’l-Bahá ka thënë “ është si të imagjinosh që një zog në një kafaz do të shkatërrohet nëse kafazi është i thyer, megjithëse zogu nuk ka asgjë për t’u frikësuar nga shkatërrimi i kafazit. Trupi ynë është si kafazi, dhe shpirti është si zogu … nëse kafazi prishet, zogu do të vazhdojë dhe do të ekzistojë. Ndjenjat e tij do të jenë edhe më të fuqishme, perceptimet e tij më të mëdha dhe lumturia e tij do të rritet… 1 Pasi shoqëria e tij me trupin të përfundojë, shpirti do të vazhdojë të përparojë në një udhëtim të përjetshëm drejt përsosmërisë. Bahá’u’lláh -u shkroi: “ Ajo do të shfaqë shenjat e Perëndisë dhe cilësitë e Tij dhe do të zbulojë mirësinë dhe bujarinë e Tij të dashur.2 Një shpirt i ndriçuar vazhdon të ketë një ndikim në përparimin në këtë botë dhe përparimin e popujve të saj. Ajo vepron si “ majaja që tharmon botën e qenies dhe siguron fuqinë përmes së cilës artet dhe mrekullitë e botës shfaqen. 3 Bota përtej, shkruan Bahá’u’lláh, “ është po aq e ndryshme nga kjo botë sa kjo botë është e ndryshme nga ajo e fëmijës ndërsa është ende në barkun e nënës. 4 Ashtu si mitra siguron mjedisin për zhvillimin fillestar fizik të një personi, bota fenomenale është arena brenda së cilës ne zhvillojmë karakteristikat dhe kapacitetet shpirtërore që na duhen për udhëtimin tonë të mëtejshëm. Si këtu ashtu edhe në jetën tjetër, ne përparojmë me ndihmën e bujarisë dhe hirit të Perëndisë. Gjithashtu të rëndësishme për përparimin e shpirtrave tanë në botën tjetër janë veprat e mira të kryera në emrat tanë këtu në tokë dhe lutjet e sinqerta të familjeve dhe miqve tanë. E parë në këtë dritë, vdekjes nuk i frikësohet. Bahá’u’lláh -u i referohet asaj si një “ lajmëtar gëzimi. 5 Ai deklaron: “ Ti je sundimi Im dhe sundimi Im nuk vdes; pse ke frikë se po vdes? Ti je drita Ime dhe drita Ime nuk do të shuhet kurrë; pse ke frike nga zhdukja? Ti je lavdia ime dhe lavdia ime nuk zbehet; ti je manteli im dhe manteli im nuk do të vjetrohet kurrë. 6
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top