Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Shpirti Njerëzor

Natyra e Njeriut

Me duart e pushtetit të bëra ty dhe me gishtat e forcës të krijova; dhe brenda teje kam vendosur thelbin e dritës Sime1 është ndër thëniet e shumta të Bahá’u’lláh -ut që përshkruajnë natyrën e vërtetë të qenies njerëzore. Tema e fisnikërisë së qenies njerëzore kalon vazhdimisht nëpër shkrimet Bahá’í. Kjo nuk do të mohojë ekzistencën e një natyre më të ulët. Brenda të gjithë ne jemi tipare të fituara gjatë mijëvjeçarëve të evolucionit që i ndajmë me mbretërinë e kafshëve. Por shumë modele të sjelljes të përhapura në mesin e kafshëve nuk janë bërë nga një qenie njerëzore. ‘Abdu’l-Bahá thotë:“ Tek njeriu ka dy natyra; natyra e tij shpirtërore ose e lartë dhe natyra e tij materiale ose e ulët. Në njërën i afrohet Zotit, në tjetrën jeton vetëm për botën. Shenjat e të dyja këtyre natyrave gjenden te burrat.2 Secili prej nesh ka potencialin për të pasqyruar atributet e Zotit. Ky është kuptimi i krijimit të njeriut sipas imazhit të Zotit. “ Sepse tek ai potencialisht janë zbuluar të gjitha atributet dhe emrat e Perëndisë në një shkallë që asnjë qenie tjetër e krijuar nuk ka shkëlqyer ose kapërcyer.3 Ne jemi në gjendje të pasqyrojmë atributet hyjnore në masën që pastrojmë pasqyrat e zemrave dhe mendjeve tona nëpërmjet lutjes, studimit dhe zbatimit të shkrimeve të shenjta, marrjes së njohurive, përpjekjeve për të përmirësuar sjelljen tonë dhe për të kapërcyer sprovat dhe vështirësitë, dhe shërbim ndaj njerëzimit. Ndër forcat që na ndihmojnë të kultivojmë cilësitë shpirtërore të fshehura brenda nesh – të tilla si mirësia, drejtësia, vërtetësia dhe besueshmëria – janë dashuria për Perëndinë, tërheqja ndaj së bukurës dhe etja për dije. Funksionimi i këtyre dhe forcave të tjera ndërtuese kontribuojnë në forcimin e ndjenjës sonë të qëllimit, duke na shtyrë të transformohemi dhe të kontribuojmë në transformimin e shoqërisë. Ne të gjithë kemi aftësinë të njohim dashurinë e Zotit dhe ta reflektojmë atë drejt krijimit të Tij. “ Çfarë fuqie është dashuria! ” tha ‘Abdu’l-Bahá. “Në botën e ekzistencës nuk ka vërtet fuqi më të madhe se fuqia e dashurisë. Kur zemra e njeriut ndizet me flakën e dashurisë, ai është gati të sakrifikojë të gjithë edhe jetën e tij. 4 > E lidhur ngushtë me dashurinë është tërheqja ndaj së bukurës. Në një nivel, kjo tërheqje manifestohet në kënaqësinë tonë në botën natyrore, në angazhimin tonë dhe vlerësimin e arteve dhe muzikës, dhe në përgjigjen tonë ndaj elegancës së një ideje apo teorie shkencore. Në një nivel tjetër, tërheqja ndaj bukurisë qëndron në kërkimin tonë për rendin, kuptimin dhe transcendencën në univers. Etja për dije e shtyn secilin person të kërkojë një kuptim më të plotë të realitetit në të gjitha dimensionet e tij – të karakterit të tij ose të saj, të shoqërisë, të funksionimit të forcave shpirtërore dhe të universit fizik, për të përmendur vetëm disa. ‘Abdu’l-Bahá thotë:“ Mësimi i parë i Bahá’u’lláh-ut është detyrë e të gjithëve për të hetuar realitetin. Çfarë do të thotë të hetosh realitetin? Do të thotë që njeriu duhet të harrojë çdo thashetheme dhe të shqyrtojë vetë të vërtetën, sepse ai nuk e di nëse deklaratat që dëgjon janë në përputhje me realitetin apo jo. Kudo që ai gjen të vërtetën ose realitetin, ai duhet t’i përmbahet asaj, duke braktisur, duke hedhur poshtë gjithçka tjetër; sepse jashtë realitetit nuk ka gjë tjetër veçse bestytni dhe imagjinatë.5Bahá’u’lláh-u ka shkruar se “ njeriu duhet ta njohë veten e tij dhe të njohë atë që çon në lartësi ose përulësi, lavdi ose poshtërim, pasuri ose varfëri “, 6 dhe, diku tjetër, se” nëse mendojmë për çdo gjë të krijuar, ne do të jemi dëshmitarë të një mori mençurish të përsosura dhe do të mësojmë një mori të vërteta të reja dhe të mrekullueshme.7
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top