Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Marrëdhëniet thelbësore

Urdhri Administrativ Bahá’í

Institucioni i Këshilltarëve

Institucioni i Këshilltarëve u krijua nga Shtëpia Universale e Drejtësisë në vitin 1968. Anëtarët e saj, të cilët nuk kanë autoritet legjislativ, ekzekutiv ose gjyqësor, inkurajojnë veprimin, nxisin iniciativën individuale dhe promovojnë mësimin brenda komunitetit Bahá’í në tërësi, kjo përveç ofrimit të këshillave për Asambletë Shpirtërore. Institucioni luan një rol jetësor në avancimin e interesave të Besimit Bahá’í, duke ushtruar ndikim në jetën e komunitetit Bahá’í, nga baza në nivelin ndërkombëtar. Çdo pesë vjet, Shtëpia Universale e Drejtësisë emëron gjithsej 90 Këshilltarë në të gjithë botën, të cilët organizojnë punën e tyre përmes pesë Bordeve Kontinentale. Këto Borde, nga ana tjetër, emërojnë anëtarët e Bordit Ndihmës për t’i shërbyer zonave dhe territoreve specifike gjeografike brenda rajonit kontinental. Këshilltarët, së bashku me anëtarët e Bordeve Ndihmëse dhe ndihmësit e tyre, punojnë për të stimuluar rritjen dhe gjallërinë e komunitetit Bahá’í, duke nxitur zhvillimin e jetës së tij shpirtërore, intelektuale dhe shoqërore. Anëtarët e institucionit të Këshilltarëve janë të shqetësuar me rritjen e kapacitetit të komunitetit Bahá’í për të hartuar plane sistematike të veprimit, për t’i zbatuar ato me energji dhe për të mësuar nga përvoja në përpjekjet për të kontribuar në ndërtimin e qytetërimit botëror të parashikuar nga Bahá ‘ do te kesh Ata ushqejnë dashurinë dhe besimin në zemrat e Bahá’ -ve, forcojnë lidhjet e miqësisë dhe unitetit, promovojnë parimet dhe standardet etike të mishëruara në mësimet Bahá’í dhe ngrenë vizionin e anëtarëve të komunitetit që ata t’i kushtojnë energjitë e tyre mirëqenies të racës njerëzore. Puna e Bordeve Kontinentale të Këshilltarëve udhëhiqet nga Qendra Ndërkombëtare e Mësimdhënies, Selia e së cilës ndodhet në Qendrën Botërore Bahá’í. Vetë funksionimi i Qendrës Ndërkombëtare të Mësimdhënies është kryesisht i korporatës në karakter. Ai mbetet plotësisht i informuar për përparimin e komunitetit Bahá’í në të gjitha pjesët e botës dhe i vëmendshëm ndaj mundësive për rritjen e tij, konsolidimin e institucioneve të tij dhe përparimin e përpjekjeve të tij kolektive. Në lidhje me këtë, ajo i kushton vëmendje të veçantë zhvillimit të burimeve njerëzore, duke ndihmuar komunitetin Bah worldwide’ worldwide mbarëbotëror të rrisë kapacitetin e tij për të pajisur një numër në rritje njerëzish me njohuri, njohuri, aftësi dhe aftësi shpirtërore të kërkuara për t’i shërbyer njerëzimit në mënyrë efektive. Nëntë anëtarët e Qendrës Ndërkombëtare të Mësimdhënies emërohen nga Shtëpia Universale e Drejtësisë për një mandat pesëvjeçar, menjëherë pas Konventës Ndërkombëtare Bahá’í. Në bashkëveprimin midis punës së Asambleve Shpirtërore dhe asaj të Këshilltarëve, Urdhri Administrativ përqendron autoritetin në duart e organeve të zgjedhura. Megjithatë, nuk e privon sistemin nga mençuria dhe përvoja e individëve të caktuar të caktuar. Në të vërtetë, ajo njeh dhe pohon se Këshilltarët dhe ndihmësit e tyre – përveç promovimit të respektimit të parimit nga ana e Bah individual’ individual -ve individualë, institucioneve Bahá’í dhe komuniteteve Bahá’ — – janë veçanërisht të kualifikuar për të këshilluar Asambletë Shpirtërore mbi përpjekjet e tyre Me
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top