Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Marrëdhëniet thelbësore

Një familje njerëzore

Të jetosh parimin e njëshmërisë

Sot, raca njerëzore po kalon një periudhë të adoleshencës së trazuar, duke shkuar drejt fazës tjetër në jetën e saj – një fazë e pjekurisë e karakterizuar nga shfaqja e një qytetërimi të bashkuar, global. Mirëqenia jonë, paqja dhe siguria jonë varen të gjitha nga vendosja e fortë e unitetit. Për të krijuar këtë botë të re, shumë modele të sjelljes që karakterizuan fazat e mëparshme të ekzistencës sonë duhet të lihen mënjanë. “ Ne duhet të përpiqemi pa pushim dhe pa pushim për të arritur zhvillimin e natyrës shpirtërore te njeriu “, shkroi ‘Abdu’l-Bahá, “ dhe të përpiqemi me energji të palodhshme për ta çuar njerëzimin drejt fisnikërisë të stacionit të tij të vërtetë dhe të synuar . ” 1 [W] ne të gjithë duhet të përpiqemi me zemër dhe shpirt derisa të kemi realitetin e unitetit në mesin tonë .” 2 < /span> Parimi themelor i njëshmërisë së njerëzimit kërkon një zhvillim të thellë në të menduarit tonë: “ Nëse dëshironi me gjithë zemrën tuaj, miqësinë me çdo racë në tokë, mendimi juaj, shpirtëror dhe pozitiv, do të përhapet; do të bëhet dëshira e të tjerëve, duke u bërë më e fortë, derisa të arrijë në mendjen e të gjithë njerëzve . ” 3 Mendimet fisnike në vetvete, megjithatë, nuk janë të mjaftueshme. Ato duhet të përkthehen në veprim. E vërteta se njerëzimi është një, sot duhet të pohohet vazhdimisht dhe t’u mësohet të gjithëve. Miqësia e vërtetë, universale është një kusht për realizimin e unitetit njerëzor. “ Aq i fortë duhet të jetë fryma e dashurisë dhe mirësisë, saqë i huaji mund ta gjejë veten mik, armiku vëlla i vërtetë, pa dallim midis tyre .” 4 Në qytetërimin e ri të thirrur nga Bahá’u’lláh -u, të gjithë njerëzit duhet të ndihen dhe të veprojnë sikur të jenë qytetarë të një atdheu të përbashkët. “ Le të mos ju bëjë konvencionaliteti të dukeni të ftohtë dhe josimpatikë kur takoni njerëz të çuditshëm nga vendet e tjera… Mos u kënaqni me shfaqjen e miqësisë vetëm me fjalë, le të digjet zemra juaj me mirësi dashurie për të gjithë ata që mund të kalojnë rrugën tuaj . ” 5 Shërbimi vetëmohues ndaj njerëzve tanë është shprehje e natyrshme e pranimit të parimit të njëshmërisë së njerëzimit. “ Merita e njeriut qëndron në shërbim dhe virtyt … 6 shkroi Bahá’u’lláh-u. “ Përmirësimi i botës mund të arrihet përmes veprave të pastra dhe të mira, përmes sjelljeve të lavdërueshme dhe në dukje. 7 > Për një racë njerëzore që i afrohet pjekurisë, kujdesi duhet të ushtrohet gjithashtu në mënyrën se si ne shprehemi. Ndarja e ideve me mirësi mund të ketë një efekt të thellë te dëgjuesi. Për më tepër, asgjë nuk mund t’i shkaktojë më shumë dëme unitetit sesa të ndalesh në gabimet e njerëzve ose, më keq, t’i transmetosh ato te të tjerët. Përkundrazi, ne duhet t’i përqendrojmë mendimet tona në dashurinë dhe unitetin, të përqëndrohemi në cilësitë e mira të njerëzve dhe të falim të metat e njëri -tjetrit. Kultura konkurruese e përhapur në shumë aspekte të jetës sot e bën jashtëzakonisht të vështirë të çlirohesh nga preokupimi i të qenit i pari. Edhe zgjedhjet e bëra nga prindërit mund të ndikojnë tek fëmijët, sado pa dashje ose pa faj, duke i inkurajuar ata të ndjekin pasionet e botës-admirimi për fuqinë dhe statusin, dashuria për luksin, obsesioni për kënaqësinë e vetvetes. Qëndrime të tilla promovojnë ndarje më shumë sesa unitet. Ato i hapin rrugën një individi që të shqetësohet duke u përpjekur të “ lartësojë veten mbi tjetrin .” 8 Me një kuptim të thellë të njëshmërisë së njerëzimit, ne mund të fillojmë t’i shikojmë interesat tona si plotësuese. Pa të, ne jemi të zhytur në konflikt dhe e shohim suksesin në terma të ngushtë. Bahá’u’lláh -u na thotë: “ Nga të gjithë njerëzit, më neglizhenti është ai që kundërshton në mënyrë të kotë dhe kërkon të përparojë mbi vëllanë e tij “.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top