Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

Beliefs

Citime 02

Çfarë Besojnë Bahá’í·të Bahá’u’lláh·u dhe Besëlidhja e Tij Báb·i- Zgalemi i Besimit Bahá’í Citate nga Báb Sasia dhe cilësia e Shkrimeve të Báb·it janë të jashtëzakonshme në çdo drejtim. Vetëm në katër vitet e para të misionit të Tij, Ai shkroi gjysmë milioni vargje. Báb·i shkroi letra të shumta, përfshirë Mbretin e Iranit, Muhammad Shah […]

Citime 02 Read More »

Faltorja e Báb·it 02

Çfarë Besojnë Bahá’í·të Bahá’u’lláh·u dhe Besëlidhja e Tij Báb·i – Zgalemi i Besimit Bahá’í Faltorja e Báb·it Gjatë netëve më të errëta të burgosjes së Tij, pa kontakt me ndjekësit e Tij të devotshëm, Báb·it nuk iu mundësua as një llambë nga rrëmbyesit e Tij. Sidoqoftë, sot, qindra e mijëra vizitorë në vit munden të

Faltorja e Báb·it 02 Read More »

Lëvizja Bábí 02

Çfarë Besojnë Bahá’í·të Bahá’u’lláh·u dhe Besëlidhja e Tij Báb·i – Zgalemi i Besimit Bahá’í Lëvizja Bábí Shpallja e mesazhit të Báb·it shkaktoi një përmbysje të madhe në Persi; edhe më të madhe se ardhja e Jezu Krishtit në Tokën e Shenjtë pothuajse dy mijëvjeçarë më parë. Nga 1845 deri në 1847, një valë hetimesh pasionante

Lëvizja Bábí 02 Read More »

Jeta e Báb·it 02

Çfarë Besojnë Bahá’í·të Bahá’u’lláh·u dhe Besëlidhja e Tij Báb·i – Lajmëtari i Besimit Bahá’í Jeta e Báb·it   Në një mbrëmje pranvere në 1844, zhvillohej një bisedë midis dy të rinjve që lajmëronte një epokë të re për racën njerëzore. Një tregtar persian i njoftoi një udhëtari në qytetin e Shirazit se Ai ishte Bartësi

Jeta e Báb·it 02 Read More »

Artikuj dhe Burime 01

Ajo që Besojnë Bahá’ -të Paqe Universale Paqe Universale  Artikuj dhe Burime Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore mbi temën e paqes universale Lexime të zgjedhura Arsimi Universal Një përmbledhje citimesh nga Bahá’u’lláh-u, ‘Abdu’l-Bahá-i, Shoghi Effendiu dhe Shtëpia Universale e Drejtësisë mbi temën e Edukimit Universal. Konsultim Një përmbledhje citimesh nga Bahá’u’lláh-u, ‘Abdu’l-Bahá-i,

Artikuj dhe Burime 01 Read More »

Citime 01

Paqe Universale  Citate Një përzgjedhje hyrëse e fragmenteve nga shkrimet Bahá’í mbi temën gjithëpërfshirëse të paqes universale. Konsultim Thuaj: askush nuk mund ta arrijë pozitën e tij të vërtetë përveç me drejtësinë e tij. Asnjë fuqi nuk mund të ekzistojë përveçse përmes unitetit. Asnjë mirëqenie dhe mirëqenie nuk mund të arrihet përveçse përmes konsultimit. (Bahá’u’lláh

Citime 01 Read More »

Premtimi i Paqes Universale 01

Paqe Universale Premtimi i Paqes Botërore Në Tetor 1985, Shtëpia Universale e Drejtësisë i drejtoi një letër gjeneralitetit të njerëzimit mbi temën e paqes universale, të titulluar “Premtimi i Paqes Botërore”. Ky seksion i faqes në internet paraqet të gjithë tekstin nga deklarata. Ai gjithashtu mund të shkarkohet ose shikohet në Bibliotekën e Referencës Bahá’í.

Premtimi i Paqes Universale 01 Read More »

Scroll to Top