Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

Beliefs

Citime 04

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ ‘Abdu’l-Bahá·i – Shembulli i Përsosur Citate nga ‘Abdu’l‑Bahá·i Shkrimet dhe bisedat e ‘Abdu’l-Bahá·it janë fryt i punës më shumë se gjysmë shekulli. ‘Abdu’l-Bahá·i nuk ishte profet dhe në asnjë moment nuk pretendoi se kishte marrë zbulesë të drejtpërdrejtë nga Zoti. Por, si Qendra e Besëlidhjes së […]

Citime 04 Read More »

Zhvillimi i komunitetit Bahá’í në kohën e ‘Abdu’l‑Bahá·it 04

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ ‘Abdu’l-Bahá·i – Shembulli i Përsosur Zhvillimi i Komunitetit Bahá’í  në kohën e ‘Abdu’l‑Bahá·it Gjatë gjithë shërbesës së Tij që zgjati 29 vjet, ‘Abdu’l-Bahá·i u përpoq të përhapte Besimin Bahá’í në çdo pjesë të botës dhe nxiti zhvillimin e institucioneve administrative të përcaktuara nga Bahá’u’lláh·u. Zgjerimi dhe

Zhvillimi i komunitetit Bahá’í në kohën e ‘Abdu’l‑Bahá·it 04 Read More »

Rëndësia e ‘Abdu’l‑Bahá·it 04

Besimi Bahá·i Faqja zyrtare e komunitetit Bahá’í në Shqipëri ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ ‘Abdu’l-Bahá·i – Shembulli i Përsosur Rëndësia e ‘Abdu’l‑Bahá·it “Rrallë kam parë dikë, pamja e të cilit më bëri më shumë përshtypje,” tha profesori Edward G. Browne nga Universiteti i Kembrixhit pas takimit me ‘Abdu’l-Bahá·in. “Për madhështinë e

Rëndësia e ‘Abdu’l‑Bahá·it 04 Read More »

Jeta e ‘Abdu’l‑Bahá 04

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ ‘Abdu’l-Bahá·i – Shembulli i Përsosur Jeta e ‘Abdu’l‑Bahá·it Në mbrëmjen e 22 majit 1844, ndodhi një moment domethënës në historinë njerëzore. Në qytetin Shiraz, Iran, Báb·i shpalli fillimin e një cikli të ri fetar për botën. Në mesnatë, po atë mbrëmje, një fëmijë lindi në Teheran.

Jeta e ‘Abdu’l‑Bahá 04 Read More »

Artikuj dhe Burime 03

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ Bahá’u’lláh·u – Edukatori Hyjnor Artikuj dhe Burime Një përzgjedhje esesh, artikujsh dhe materialesh burimore që eksplorojnë më tej jetën e Bahá’u’lláh·ut dhe misionin e Tij. Shkrimet e Bahá’u’lláh Nga Fjalët e Fshehura E kompozuar në Bagdad në vitin 1274 hixhri (1857-8 e.s.), Bahá’u’lláh·u i përshkruan Fjalët

Artikuj dhe Burime 03 Read More »

Citime 03

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË Bahá’u’lláh·u dhe Besëlidhja e Tij Bahá’u’lláh·u – Edukatori Hyjnor Citate nga Bahá’u’lláh·u Siç është Torah për hebrenjtë, Bibla për të krishterët ose Kurani për myslimanët, Shkrimet e mbledhura të Bahá’u’lláh·ut konsiderohen nga ndjekësit e Tij si Zbulesë nga Zoti. Ato formojnë themelin e Besimit Bahá’í. Gjatë viteve të gjata të mërgimit të

Citime 03 Read More »

Komuniteti i Hershëm Bahá’í 03

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË Bahá’u’lláh·u dhe Besëlidhja e Tij Vendi i prehjes së eshtrave të Bahá’u’lláh·ut është në Bahjí, vendi më i shenjtë në tokë për Bahá’í·të. Bahá’u’lláh·u – Edukatori Hyjnor Komuniteti i Hershëm Bahá’í Në dekadën menjëherë pas ekzekutimit të Báb·it, Bahá’u’lláh·u mori drejtimin efektiv të komunitetit të pasuesve të Báb·it në Bagdad, duke riorganizuar

Komuniteti i Hershëm Bahá’í 03 Read More »

Jeta e Bahá’u’lláh·ut 03

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË Bahá’u’lláh·u dhe Besëlidhja e Tij Vendi i prehjes së eshtrave të Bahá’u’lláh·ut është në Bahjí, vendi më i shenjtë në tokë për Bahá’í·të. Bahá’u’lláh·u – Edukatori Hyjnor Jeta e Bahá’u’lláh·ut Prill, 1863. Burra dhe gra, të rinj e të moshuar, nga të gjitha sferat e jetës, u mblodhën në rrugën kryesore që

Jeta e Bahá’u’lláh·ut 03 Read More »

Artikuj dhe Burime 02

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË |  BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ Báb·i – Zgalemi i Besimit Bahá’í Artikuj dhe Burime Një përzgjedhje esesh, artikujsh dhe materialesh burimore të cilat eksplorojnë më tej jetën e Báb·it dhe misionin e Tij.   Shkrimet e Báb Nga Bayán·i Persian Në këtë vëllim – i shkruar afër fundit të 1847 ose

Artikuj dhe Burime 02 Read More »

Scroll to Top