Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Përkushtimi

Meditim

Aftësia për të medituar është një tipar dallues i qenies njerëzore. Në të vërtetë, përparimi njerëzor – shpirtëror, material ose shoqëror – do të ishte i pamundur pa reflektim dhe soditje. Bahá’u’lláh-u thotë: “ Burimi i zanateve, shkencave dhe arteve është fuqia e reflektimit .” 1 Shkrimet Bahá’ nuk përshkruajnë ndonjë procedurë fikse për meditim. Sidoqoftë, është e qartë se cilado qoftë forma e saj, ajo përfshin reflektim të fokusuar. Përmes meditimit, individi është në gjendje të fitojë njohuri të reja dhe të vlefshme në çështjet abstrakte dhe praktike. Megjithatë, vendosja e një theksi të tepërt në çdo ide që vjen në mendje gjatë këtij procesi rezulton të jetë kundër-produktive. Disa mendime mund të jenë pak ose aspak të dobishme; ato janë “ si valët që lëvizin në det pa rezultat. Por nëse aftësia e meditimit lahet në dritën e brendshme dhe karakterizohet me atribute hyjnore, rezultatet do të konfirmohen . ” 2 Recitoni vargjet e Perëndisë çdo mëngjes dhe çdo ditë ” është një këshillë e Bahá’u’lláh -ut jetike për modelin e jetës Bahá’í. Megjithatë, Ai na paralajmëron që të mos krenohemi me vëllimin e shkrimeve të shenjta që mund të lexojmë, duke deklaruar se “ nëse një njeri do të lexonte një varg të vetëm me gëzim dhe shkëlqim, do të ishte më mirë për të sesa të lexonte me lodhje të gjitha Librat e Shenjtë të Zotit ”. 3 Në të njëjtin pasazh, Ai paralajmëron kundër leximit të vargjeve të shenjta në një mënyrë që mund të çojë në lodhje: “ Mos i vini mbi shpirtrat tuaj atë që do t’i lodhë dhe do t’i rëndojë, por më tepër atë që do t’i lehtësojë dhe lartësojë ata, në mënyrë që ata të mund të fluturojnë në krahët e vargjeve Hyjnore drejt vendit të Agimit të manifestit të Tij shenja; kjo do t’ju afrojë më shumë me Zotin, a e kuptuat . ” 4 Praktika e përditshme e leximit nga shkrimet e shenjta siguron një mundësi të natyrshme për të medituar mbi koncepte të thella dhe për të reflektuar se si ato mund të zbatohen në jetën dhe karakterin e dikujt, si dhe përpjekjet për të kontribuar në përparimin e shoqërisë. Një meditim i tillë e ndihmon dikë që të ketë parasysh këshillën e Bahá’u’lláh -ut për të “ le që çdo mëngjes të jetë më i mirë se nata e tij dhe çdo nesër më i pasur se dje.”
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top