Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Një jetë me dhënie bujare

Ndarja e Besimeve Bahá’í

“Gjithçka që është në parajsë dhe tokë kam caktuar për ty, përveç zemrës njerëzore, të cilën e kam bërë banesë të bukurisë dhe lavdisë Sime …” 1 Me kalimin e kohës, gjithnjë e më shumë njerëz po zbulojnë në mësimet e Bahá’u’lláh -ut një vizion bindës të një bote më të mirë dhe një burim njohurish të thella mbi parimet që duhet të udhëheqin përpjekjet që synojnë realizimin e saj. Shumë vendosin të shkojnë më tej dhe të shqyrtojnë Besimin Bahá’í si fe. Duke vepruar kështu, ata eksplorojnë shpjegimin e tij për çështjet që lidhen me natyrën njerëzore, përshkrimin e mënyrës sesi Zoti e udhëheq njerëzimin, deklaratat e tij mbi qëllimin e jetës në këtë rrafsh të ekzistencës dhe mbi natyrën e jetës pas vdekjes, dhe parimet e tij që lidhen me jetën përkushtuese individuale dhe kolektive. Dhe, natyrisht, ata gjithashtu e njohin veten me tekstet dhe ligjet e tij të shenjta, dhe parimet dhe rregullat që qeverisin administrimin e tij. Pranimi i këtyre dhe elementeve të ngjashëm u hap rrugën atyre që të marrin pjesë në një jetë dinamike të bashkësisë, e cila i kushtohet përkthimit të Mësimeve të Bahá’u’lláh -ut në realitet. Naturalshtë e natyrshme që Bahá’ -të do të dëshironin të ndanin besimet e tyre fetare me të tjerët dhe, nëse çdo person ndien në zemrën e tij ose të saj shkëndijën e besimit, ai ose ajo është i mirëpritur – në të vërtetë, është i ftuar – të bëhet një anëtar aktiv i Komuniteti Bahá’í, duke kontribuar në rritjen dhe gjallërinë e tij të vazhdueshme. Sidoqoftë, konceptet e zakonshme të fjalëve të tilla si “konvertimi” nuk zbatohen për këtë proces dhe prozelitizimi është i ndaluar në Besimin Bahá’í. Në këtë këndvështrim, kur një Bahá’í ndan bindjet e tij ose të saj me një tjetër, akti nuk është një përpjekje për të bindur ose provuar ndryshe një pikë të veçantë. Shtë një shprehje e një dëshire të sinqertë për t’u përfshirë në një bisedë kuptimplote rreth çështjeve themelore të ekzistencës, për të kërkuar të vërtetën dhe për të hequr keqkuptimet. “ Nëse jeni në dijeni të një të vërtete të caktuar “, ka thënë Bahá’u’lláh -u, “ nëse zotëroni një xhevahir, nga i cili të tjerët janë të privuar, ndani atë me ta në një gjuhë dashamirësia dhe vullneti i mirë maksimal. Nëse pranohet, nëse përmbush qëllimin e tij, objekti juaj është arritur. Nëse dikush duhet ta refuzojë, lëreni vetveten dhe lutuni Zotit që ta udhëheqë. 2 Sidoqoftë, vetëm shprehjet e besimit nuk janë të mjaftueshme për të ndërtuar një botë më të mirë – nevojiten gjithashtu veprime të fokusuara. Bahá’u’lláh-u shkruan: “ everyshtë detyrë e çdo njeriu me zgjuarsi dhe kuptueshmëri të përpiqet të përkthejë atë që është shkruar në realitet dhe veprim “. 3 Prandaj, Bahá’í -të përpiqen të marrin pjesë plotësisht në jetën e shoqërisë, duke punuar krah për krah me grupe të ndryshme në një larmi të gjerë mjedisesh për të kontribuar në aspektin shoqëror, material dhe shpirtëror avancimin e qytetërimit. Cilado qoftë forma e veçantë që marrin këto përpjekje, pjesëmarrja e Bahá’í -ve nxitet nga shqetësimi për të mirën e përbashkët dhe një frymë shërbimi të pa interesuar dhe të përulur ndaj njerëzimit.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top