Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Devotion

Citate

Më poshtë është një përzgjedhje e vogël e fragmenteve nga Shkrimet Bahá’í mbi temën e përkushtimit.

Intone, o shërbëtori im, vargjet e Perëndisë që janë marrë nga ti, ashtu siç janë thënë nga ata që i janë afruar Atij, se ëmbëlsia e melodisë sate mund të ndezë shpirtin tënd dhe të tërheqë zemrat e të gjithë njerëzve. Kushdo që reciton, në fshehtësinë e dhomës së tij, vargjet e shpallura nga Zoti, engjëjt shpërndarës të të Plotfuqishmit do të shpërndajnë jashtë aromën e fjalëve të shqiptuara nga goja e tij dhe do të bëjnë që zemra e çdo njeriu të drejtë të trokasë. Megjithëse ai, në fillim, mund të mbetet i pavetëdijshëm për efektin e tij, prapëseprapë virtyti i hirit të garantuar ndaj tij duhet të ketë nevojë herët a vonë të ushtrojë ndikimin e tij në shpirtin e tij. Kështu, misteret e Zbulesës së Perëndisë janë dekretuar në sajë të Vullnetit të Atij që është Burimi i fuqisë dhe urtësisë.

( Pastrime nga Shkrimet e Bahá’u’lláh , CXXXVI)

Lexoni vargjet e Perëndisë çdo mëngjes dhe çdo ditë… Mos u krenoni me leximin e shumtë të vargjeve ose me një mori veprimesh të devotshme natën dhe ditën ; sepse nëse një njeri do të lexonte një varg të vetëm me gëzim dhe shkëlqim, do të ishte më mirë për të sesa të lexonte me ngushëllim të gjithë Librat e Shenjtë të Perëndisë, Ndihmën në Rrezik, Vetë-Ekzistuesen. Lexoni vargjet e shenjta në atë masë që të mos ju kaplojë plogështia dhe dëshpërimi. Mos i vendosni mbi shpirtrat tuaj atë që do t’i lodhë dhe do t’i rëndojë, por më tepër atë që do t’i lehtësojë dhe lartësojë ata, në mënyrë që ata të mund të fluturojnë në krahët e vargjeve Hyjnore drejt vendit të Agimit të shenjave të Tij të dukshme; kjo do t’ju afrojë më shumë me Perëndinë, a nuk e kuptuat.

(Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas )

Gjendja e lutjes është gjendja më e mirë, sepse njeriu atëherë shoqërohet me Perëndinë. Lutja me të vërtetë të dhuron jetë, veçanërisht kur flitet privatisht dhe herë, si mesnata, kur lirohet nga shqetësimet e përditshme.

( Zgjedhje nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá)

Në lutjen më të lartë, njerëzit luten vetëm për dashurinë e Zotit, jo sepse kanë frikë prej Tij ose ferrit, ose shpresojnë për mirësi ose parajsë … Kur një njeri bie në dashuri me një qenie njerëzore, është e pamundur që ai të mos e përmendë emri i te dashurit te tij. Sa më e vështirë është të mos përmendësh Emrin e Zotit kur dikush e ka dashur Atë … Njeriu shpirtëror nuk gjen kënaqësi në asgjë përveç në përkujtimin e Zotit.

(‘Abdu’l-Bahá, cituar në JE Esslemont, Bahá’u’lláh-u dhe Epoka e Re )

Lutja dhe meditimi janë faktorë shumë të rëndësishëm në thellimin e jetës shpirtërore të individit, por me to duhet të shkojë edhe veprimi dhe shembulli, pasi këto janë të prekshme rezultatet e të parës. Të dyja janë thelbësore.

(Letër e shkruar në emër të Shoghi Effendiut, Për një besimtar individual, 15 maj 1944)

Lutjet e detyrueshme janë detyruese për aq sa ato janë të favorshme për përulësinë dhe nënshtrimin, për të vendosur fytyrën ndaj Zotit dhe për t’i shprehur përkushtim Atij. Përmes një lutjeje të tillë njeriu mban bashkësi me Perëndinë, kërkon t’i afrohet Atij, bisedon me të Dashurin e vërtetë të zemrës dhe arrin pozicione shpirtërore.

(‘Abdu’l-Bahá, nga një Tabelë, përkthyer nga Persishtja)

Falënderimi i takon Zotit, i Cili ka shpallur ligjin e lutjes së detyrueshme si një kujtesë për shërbëtorët e Tij dhe u ka urdhëruar atyre agjërimin që zotëronin ata mjetet mund të mësohen për hallet dhe vuajtjet e të varfërve.

(Bahá’u’lláh, nga përpilimi në Rëndësia e lutjes dhe agjërimit të detyrueshëm < /em>, f.1)

Zhytuni në oqeanin e fjalëve të Mia, në mënyrë që të zbuloni sekretet e tij dhe të zbuloni të gjitha perlat e mençurisë që qëndrojnë të fshehura në thellësitë e tij. < /p>

(Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas)

O vëlla, ne duhet të hapim sytë, të meditojmë mbi Fjalën e Tij dhe të kërkojmë hijen mbrojtëse të Manifestimeve të Perëndisë, që me siguri të paralajmërohemi nga këshillat e pagabueshme të Librit dhe t’u kushtojmë vëmendje paralajmërimeve të regjistruara në Tabelat e shenjta .

(Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Íqan )

A meditoni për atë që Ne ju kemi shpallur, që të zbuloni qëllimin e Zotit, Zotit tuaj dhe Zotit të të gjitha botëve. Me këto fjalë misteret e Urtësisë Hyjnore janë ruajtur si thesar…

( Pllakat e Bahá’u’lláh , Suriy-i-Vafá )

A do të mendonte ndokush në zemrën e tij atë që Penda e Shumë të Lartit ka zbuluar dhe për të shijuar ëmbëlsinë e tij, ai do të, me siguri , e gjeni veten të zbrazur dhe të çliruar nga dëshirat e tij, dhe plotësisht i nënshtruar ndaj Vullnetit të të Plotfuqishmit. Lum ai njeri që ka arritur një pozitë kaq të lartë dhe nuk e ka privuar veten nga një hir kaq bujar.

( Pastrime nga Shkrimet e Bahá’u’lláh , CLXIV)

Vendet e shenjta janë padyshim qendrat e derdhjes së hirit Hyjnor, sepse në hyrjen në vendet e ndriçuara të lidhura me martirët dhe shpirtrat e shenjtë, dhe duke respektuar nderimin, të dy fizike dhe shpirtërore, zemra e dikujt lëviz me një butësi të madhe.

(‘Abdu’l-Bahá, nga një Tablet)

O SHERRBIMTARYT E MI! Ju jeni pemët e kopshtit Tim; ju duhet të jepni fruta të mira dhe të mrekullueshme, që ju dhe të tjerët të përfitoni prej tyre. Kështu, është detyrë e secilit që të merret me zanate dhe profesione, sepse aty qëndron sekreti i pasurisë, o njerëz të zgjuar! Sepse rezultatet varen nga mjetet dhe hiri i Perëndisë do të jetë i mjaftueshëm për ju. Pemët që nuk japin fryte kanë qenë dhe do të jenë ndonjëherë për zjarrin.

(Bahá’u’lláh, Fjalët e fshehura , persishtja nr. 80)

Puna e bërë në frymën e shërbimit është forma më e lartë e adhurimit …

(‘Abdu’l-Bahá, ‘ Abdu’l-Bahá mbi Filozofinë Hyjnore < /em>, f. 83)

Eksploroni më shumë rreth përkushtimit…
  • Ju mund të gjeni lexime, ese dhe materiale burimore për këtë temë në Artikujt dhe Burimet
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top