Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Përkushtimi

Agjërimi

Agjërimi ka qenë një praktikë domethënëse e fesë gjatë historisë njerëzore. Shumë nga Manifestimet e Vetë Perëndisë kaluan një periudhë meditimi dhe agjërimi në një moment të jetës së tyre, gjatë së cilës, në bashkësi të fortë me Perëndinë, Ata soditën misteret e universit dhe natyrën e misionit të tyre. Agjërimi, tha ‘Abdu’l-Bahá“ është shkaku i zgjimit të njeriut. Zemra bëhet e butë dhe shpirtërore e njeriut rritet. Kjo prodhohet nga fakti se mendimet e njeriut do të kufizohen në përkujtimin e Zotit, dhe përmes këtij zgjimi dhe stimulimi sigurisht që ndjekin përparime ideale ”. 1 Sidoqoftë, është e rëndësishme të theksohet se agjërimi nuk duhet parë si praktikë asketizmi, as nuk duhet të përdoret si mjet pendimi: “ [T] agjërimi i tij material është një shenjë e jashtme e agjërimit shpirtëror; është një simbol i vetëpërmbajtjes, i mbajtjes së vetes nga të gjitha orekset e vetvetes, marrja e karakteristikave të shpirtit, marrja nga frymëmarrjet e qiellit dhe marrja e zjarrit nga dashuria e Zotit 2 Bahá’u’lláh-u caktoi një periudhë nëntëmbëdhjetë-ditore çdo vit, gjatë së cilës Bahá’í-të e rritur agjërojnë nga lindja e diellit në perëndim të diellit çdo ditë. Kjo periudhë përkon me muajin Bahá’í të Alá – që do të thotë Lartësi – nga 2 deri më 20 Mars, i cili i paraprin menjëherë Vitit të Ri Bahá’í. Shtë një kohë lutjeje, meditimi dhe përtëritjeje shpirtërore. Një numër lutjesh të veçanta janë zbuluar posaçërisht për periudhën e agjërimit. Njëra, për shembull, fillon me këto fjalë: “ Kjo është, o Zoti im, e para nga ditët në të cilat Ti i ke ftuar të dashurit e Tu të mbajnë agjërimin. Unë kërkoj prej Teje nga Vetja Jote dhe nga ai që ka agjëruar nga dashuria për Ty dhe për kënaqësinë Tënde-dhe jo nga vetja dhe dëshira, as nga frika e zemërimit Tënd-dhe nga emrat Tua më të shkëlqyer dhe atributet e Gushtit , për të pastruar shërbëtorët e Tu nga dashuria e dikujt tjetër përveç Teje dhe për t’i tërhequr ata pranë Vendit të Agimit të dritave të fytyrës Tënde dhe Vendit të fronit të njëshmërisë Sate. Ndriço zemrat e tyre, o Perëndia im, me dritën e dijes Sate dhe ndriço fytyrat e tyre me rrezet e Yllit të Ditës që shkëlqen nga horizonti i Vullnetit Tënd.”3
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top