Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Përkushtimi

Artikuj dhe burime

Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore mbi temën e përkushtimit.

Nga Shkrimet dhe Bisedimet e ‘Abdu’l-Bahá

Nga Bisedimet në Paris

Në këtë fjalim të dhënë në Londër në janar 1913, ‘Abdu’l-Bahá reflekton mbi aftësinë e meditimit, “çelësi për hapjen e dyerve e mistereve ”përmes të cilave qeniet njerëzore komunikojnë me shpirtrat e tyre dhe bëjnë zbulime të mëdha.

Lutjet

Një përzgjedhje e Lutjeve Bahá’í

Një përzgjedhje e vogël e mijëra lutjeve të zbuluara nga Bahá’u’lláh-u, Báb-i dhe ‘Abdu’l-Bahá-i.

Lutjet e Detyrueshme

Bahá’u’lláh-u investoi disa lutje me fuqi të veçantë. Këto përfshijnë tre lutje të detyrueshme të shpallura prej Tij. Bahá’í -të recitojnë një nga këto çdo ditë: ose një lutje e shkurtër me disa rreshta të shkurtër, e cila thuhet midis mesditës dhe perëndimit të diellit; një lutje e detyrueshme mesatare e disa vargjeve, e cila lexohet në mëngjes, në mesditë dhe në mbrëmje; ose një lutje e gjatë, e cila lexohet një herë në njëzet e katër orë.

Ese

Koncepti i Shpirtërore

Në këtë artikull, të botuar për herë të parë në 1982, William Hatcher eksploron procesin e përjetshëm të rritjes shpirtërore individuale dhe kolektive.

Lexim i mëtejshëm

Bibliografia e leximit të rekomanduar

Një listë e leximeve të mëtejshme mbi këtë temë është në dispozicion këtu.

© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top